TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 610 việc làm với từ khóa viec lam ke toan

Công Ty TNHH Lê và Anh Em
1 . Kế Toán Trưởng - Le Bros

  1.Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với tổ chức kinh doanh của công ty, không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy; 2.       Tổ chức ghi chép, tính toán và phản ánh chính xác, trung thực, ... - [xem chi tiết]

CÔNG TY BẢO MINH SÔNG BÉ
2 . Trưởng Phòng Kế Toán - BẢO MINH SÔNG BÉ

Tham gia ý kiến trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty trong từng giai đoạn phù hợp với chiến lược kinh doanh chung của Bảo Minh Sông BéXây dựng và đề xuất Ban Giám đốc phê duyệt kế h ... - [xem chi tiết]

Công ty CP Dệt May Đông Khánh
3 . Kế Toán Trưởng - DK.T CORP

Xây dựng các hệ thống hoạch toán kế toán, thuế theo đúng quy định của chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định của thuế. Ký các loại chứng từ theo đúng quy định của Công ty, quy định về kế t ... - [xem chi tiết]

Công ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam
4 . Kế Toán Trưởng - Vacxinvn

Tổ chức, quản lý công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với mô hình kinh doanh của công ty và tuân thủ luật kế toán, chuẩn mực kế toán.Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời chế độ kế ... - [xem chi tiết]

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn UHMGROUP
5 . Kế Toán Trưởng - UHMGROUP

Quản lý điều hành toàn bộ các hoạt động liên quan đến công tác hạch toán, kế toán tại resort và quản lý đội ngũ CBCNV Phòng thực hiện theo đúng chuyên môn nghiệp vụ được phân công, đảm bảo duy trì hệ ... - [xem chi tiết]

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn UHMGROUP
6 . Kế Toán Trưởng - UHMGROUP

Quản lý điều hành toàn bộ các hoạt động liên quan đến công tác hạch toán, kế toán tại resort và quản lý đội ngũ CBCNV Phòng thực hiện theo đúng chuyên môn nghiệp vụ được phân công, đảm bảo duy trì hệ ... - [xem chi tiết]

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn UHMGROUP
7 . Kế Toán Trưởng - UHMGROUP

Quản lý điều hành toàn bộ các hoạt động liên quan đến công tác hạch toán, kế toán của Tập đoàn và các dự án thuộc Tập đoàn thực hiện theo đúng chuyên môn nghiệp vụ được phân công, đảm bảo duy trì hệ - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Thực phẩm Ân Nam
8 . Kế Tớn Trưởng (Chief Accountant) - Annam Group

Independently overseeing the accounts department within the organization. Creating and implementing internal accounting and finance policies and procedures in line with international standards. ... - [xem chi tiết]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Novaland
9 . Kế Toán Trưởng - Novaland

Lập Báo cáo tài chính, Báo cáo thuế và các báo cáo khác theo yêu cầu của phòng banRà soát lại các chứng từ và sổ sách kế toán, xem xét các chi phí phát sinh để phân loại các khoản được trừ và không đư ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Tùng Lâm
10 . Kế Toán Trưởng Nhà Máy Quảng Nam - TÙNG LÂM

Tổ chức bộ máy Kế toán Nhà máy: tổ chức mô hình Phòng Tài chính – kế toán và các bộ phận trực thuộc được Tổng Giám đốc phân công quản lýBảo đảm sự tuân thủ các nguyên tắc Tài chính – kế toán; tham ... - [xem chi tiết]