Tuyển dụng 42 việc làm kế toán bán hàng trong tháng 09/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 42 việc làm kế toán bán hàng trong tháng 09/2019
Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Anh Tú
1. Kế Toán Bán Hàng Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Anh Tú
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
AKA Furniture Group
2. Kế Toán Cửa Hàng AKA Furniture Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Tam Phước
3. Kế Toán Bán Hàng Công Trình Công ty TNHH Tam Phước
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/10/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VISACOOP
4. Kế Toán Bán Hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VISACOOP
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/10/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN NTEA VIỆT NAM
5. Kế Toán Bán Hàng CÔNG TY CỔ PHẦN NTEA VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
BYFAS PREMIUM TAILORING
6. Kế Toán Bán Hàng BYFAS PREMIUM TAILORING
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/10/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty cổ phần thế giới sữa 3 tốt
7. Kế Toán Bán Hàng Công ty cổ phần thế giới sữa 3 tốt
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  16/10/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG GIA
8. Kế Toán Bán Hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG GIA
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  17/10/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG
9. Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC MẠNH
10. Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC MẠNH
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT TIN HỌC BIGBEN
11. Kế Toán Bán Hàng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT TIN HỌC BIGBEN
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/10/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Bác Tôm
12. Kế Toán Bán Hàng Kiêm Kho Chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Bác Tôm
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Công nghệ Đánh bóng Kim loại LEKAR GROUP (Miền Bắc)
13. Kế Toán Bán Hàng Công ty Cổ Phần Công nghệ Đánh bóng Kim loại LEKAR GROUP (Miền Bắc)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/10/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Client of JobsGO
14. Kế Toán Bán Hàng (Thu Ngân) Cửa Hàng Mỹ Phẩm Client of JobsGO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/10/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Công nghệ Sơn Dung
15. Kế Toán Bán Hàng Công ty TNHH Công nghệ Sơn Dung
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Quảng Thái
16. Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng Công ty TNHH Quảng Thái
 • Địa điểm:
  Lâm Đồng
 • Thời hạn:
  29/09/2019
 • Mức lương:
  4 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH Quảng Thái
17. Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng Công ty TNHH Quảng Thái
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Quảng Thái
18. Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng Công ty TNHH Quảng Thái
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghệ Hoàng Nguyễn
19. Kế Toán Bán Hàng (Sales Admin) Công Ty TNHH Công Nghệ Hoàng Nguyễn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
AKA Furniture Group
20. Kế Toán Cửa Hàng AKA Furniture Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Chat