Tuyển dụng 366 việc làm Kế Toán trong tháng 01/2020 - Trang 3

CÔNG TY TNHH Thương Mại Hải Lộc
21. Kế Toán Thuế CÔNG TY TNHH Thương Mại Hải Lộc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Khuôn Chính Xác Minh Đạt
22. Chuyên Viên Kế Toán Công Ty Cổ Phần Khuôn Chính Xác Minh Đạt
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dập Kim Loại Ngân Quang
23. Kế Toán Tổng Hợp Công ty TNHH Dập Kim Loại Ngân Quang
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
24. Kế Toán Công Nợ (Ar Accountant) Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Quốc tế Delta
25. Kế Toán Tổng Hợp Công ty TNHH Quốc tế Delta
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
26. Kế Toán (Accountant) Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dongjun Art Craft
27. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Dongjun Art Craft
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Casper Việt Nam
28. Kế Toán Tổng Hợp Thuế Công Ty Cổ Phần Casper Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư L.I.F.E
29. Nhân Viên Hành Chính – Kế Toán Dự Án Công Ty Cổ Phần Đầu Tư L.I.F.E
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Skyloft Bar & Oskar Restaurant
30. Kế Toán Giá Thành Skyloft Bar & Oskar Restaurant
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Nagila Hotel
31. Nhân Viên Kế Toán Nagila Hotel
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Yujin Vina Kreves Co. Ltd
32. Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán Yujin Vina Kreves Co. Ltd
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Nhà Xinh VTT
33. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Nhà Xinh VTT
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Nhà Xinh VTT
34. Kế Toán Công Nợ Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Nhà Xinh VTT
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai
35. Kế Toán Tổng Hợp Bất Động Sản Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow
36. Kế Toán Tổng Hợp - Kho - Bán Hàng Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Thiên Quốc
37. Kế Toán Viên Công Ty TNHH Thương Mại Thiên Quốc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Yujin Vina Kreves Co. Ltd
38. Kế Toán Kho Yujin Vina Kreves Co. Ltd
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Tlt Việt Nam
39. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Tlt Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Hệ thống Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc
40. Kế Toán Hệ thống Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat