Tuyển dụng 338 việc làm Chuyên Viên Qa/qc trong tháng 12/2019

Công Ty TNHH Myungbo Vina
2. Nhân Viên Kiểm Soát Và Cải Tiến Chất Lượng Sản Xuất Công Ty TNHH Myungbo Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Giang
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. Trưởng Phòng Qa/Qc Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thời Trang Kvil Việt Nam
4. Trưởng Phòng QA Công Ty TNHH Thời Trang Kvil Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tân Việt Sin Foods
5. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (Qa/Qc) Công Ty Cổ Phần Tân Việt Sin Foods
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. [Nhơn Trạch, Đồng Nai] QA-QC Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [Đồng Nai] Trưởng Phòng Qa - QC Cơ Khí Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. [Nhơn Trạch] Qa/Qc Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  13 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Ding Hong
9. Nhân Viên QC Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Ding Hong
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. Nhân Viên Qa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH Đầu Tư Ứng Dụng Sản Xuất Bao Bì Việt
11. Nhân Viên QC Công ty TNHH Đầu Tư Ứng Dụng Sản Xuất Bao Bì Việt
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. [Quận 9] Nhân viên QA tiếng Nhật N3~ 14 tr gross Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 14 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Polyfill
13. Nhân Viên QC Công ty Cổ phần Polyfill
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Rals Quốc Tế Việt Nam
14. Nhân Viên QC Công ty TNHH Rals Quốc Tế Việt Nam
 • Địa điểm:
  Tiền Giang
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. Nhân Viên Qa (Qa Staff) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  14 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. [HCM] Nhân Viên Qa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty CP Sản Xuất Và Công nghệ Nhựa Pha Lê
17. Phó Phụ Trách Bộ Phận QC Công ty CP Sản Xuất Và Công nghệ Nhựa Pha Lê
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Nidec Việt nam Corporation
18. Nhân Viên Qa Công ty TNHH Nidec Việt nam Corporation
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. QA Staff Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
20. Nhân Viên Qa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 14 triệu VNĐ
Chat