Tuyển dụng 475 việc làm kỹ sư cơ khí trong tháng 06/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 475 việc làm kỹ sư cơ khí trong tháng 06/2019
Công ty TNHH Nippo Mechatronics ( Việt Nam )
1. Trưởng Nhóm Kỹ Sư Bảo Dưỡng Khuôn Công ty TNHH Nippo Mechatronics ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/06/2019
 • Mức lương:
  10 - 16 triệu VNĐ
Công ty CP Mỹ Phẩm Sài Gòn
3. Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy Công ty CP Mỹ Phẩm Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. Nhân Viên Kỹ Thuật Lập Trình Và Thao Tác Máy Phay CNC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  12/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Kinh Doanh Lốp Xe Bridgestone Việt Nam
5. Kỹ Sư Quá Trình ( Process Engineer ) Công ty TNHH Kinh Doanh Lốp Xe Bridgestone Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH Kinh Doanh Lốp Xe Bridgestone Việt Nam
6. Kỹ Sư Cơ Khí ( Mechanical Engineer ) Công ty TNHH Kinh Doanh Lốp Xe Bridgestone Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/07/2019
 • Mức lương:
  9 - 22 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. Kỹ Sư Lập Trình Và Thao Tác Máy Phay Cnc_Kizuna Long An Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  10/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Sigma
9. Kỹ Sư Cơ, Khí, Thủy Lực – Bộ Phận R&D Công ty Cổ phần Kỹ thuật Sigma
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. Kỹ Sư Thiết Kế Máy Tự Động Hóa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/07/2019
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. Kỹ Sư Lắp Ráp Máy Tự Động Hóa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/07/2019
 • Mức lương:
  13 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng
12. Kĩ Sư Cơ Khí Phòng An Toàn( Mechanical Engineer ) Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  04/07/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty CP Công nghệ Xuân Lâm
13. Kỹ Sư Cơ Khí Công ty CP Công nghệ Xuân Lâm
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. Kỹ Sư Lập Trình Và Thao Tác Máy CNC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  26/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. [Long An] Kỹ Sư Máy Phay CNC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  26/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Koastal Eco Industries
16. Kỹ Sư Công Nghệ Công Ty TNHH Koastal Eco Industries
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
18. [Hải Dương] Giám Sát Bộ Phận Khuôn Tiếng Nhật N4 Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  13 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư
19. Kỹ Sư Cơ Khí Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/06/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Worklink Vietnam- VGC Group
20. Kỹ Sư Worklink Vietnam- VGC Group
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  26/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat