TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng

Tuyển dụng 257 việc làm trợ lý trong tháng 05/2019

  1. JobsGO
  2. Việc làm
  3. Tuyển dụng 257 việc làm trợ lý trong tháng 05/2019
Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
1. Trợ Lý Kiểm Toán Viên - CPA
Công ty TNHH Dệt Đài Nguyên
2. Trợ Lý Xưởng - Dệt Đài Nguyên
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. Trợ Lý Quản Lý Sản Xuất - Watcontre
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [Quận 7] Trợ Lý Beaty Salon - Watcontre
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [Hà Nội] Trợ Lý Tổng Hợp - Watcontre
Công ty cổ phần Peopleone
6. Trợ Lý Ban Lãnh Đạo - Peopleone
Công ty TNHH Thủy Hải Sản Hai Wang
7. Trợ Lý Tiếng Nhật - Haiwang
CÔNG TY TNHH WOODWORTH WOODEN
8. Trợ Lý Văn Phòng - WOODEN
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
9. Trợ Lý Cá Nhân - EGROUP., JSC
Công Ty TNHH DSGLOBAL VINA
10. Trợ Lý Người Trung Quốc - DSGLOBAL VINA
Chat