Tuyển dụng 366 việc làm Kế Toán trong tháng 01/2020 - Trang 4

Công ty TNHH Thương Mại và Công nghiệp Nam Việt
31. Kế Toán Trưởng Công ty TNHH Thương Mại và Công nghiệp Nam Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn thép không gỉ Tiến Đạt
32. Nhân Viên Kế Toán Công Nợ Tập đoàn thép không gỉ Tiến Đạt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
33. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng & Thương Mại Nhật Hằng
34. Kế Toán Tổng Hợp Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng & Thương Mại Nhật Hằng
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
35. Kế Toán Trưởng Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng & Thương Mại Nhật Hằng
36. Kế Toán Tổng Hợp Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng & Thương Mại Nhật Hằng
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
37. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Vinapas
38. Kế Toán Tổng Hợp Công ty TNHH Vinapas
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Sứ Thiên Thanh
39. Nhân Viên Kế Toán Công ty Cổ phần Sứ Thiên Thanh
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Navado Việt Nam
40. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Navado Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Hệ thống Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc
41. Kế Toán Doanh Thu Và Kế Toán Nội Bộ Hệ thống Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Clio VINA
42. Kế Toán Trưởng (Chief Acountant) Công Ty TNHH MTV Clio VINA
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Hương Giang
43. Nhân Viên Kế Toán Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Hương Giang
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần giáo dục iSMART
44. Kế Toán Tổng Hợp Công ty cổ phần giáo dục iSMART
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH laSun
45. Kế Toán Viên Công ty TNHH laSun
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Vĩnh Trà
46. Kế Toán Tổng Hợp Và Kế Toán Viên Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Vĩnh Trà
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Bavico
47. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Bavico
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đại Danh
48. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Đại Danh
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
49. Kế Toán Tổng Hợp Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thái Dương
50. Nhân Viên Kế Toán Ngân Hàng Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thái Dương
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat