Tuyển dụng 45 việc làm Kỹ Sư Bán Hàng trong tháng 11/2019

Công ty CP Vật Tư Hậu Giang
2. Kỹ Sư Bán Hàng Công ty CP Vật Tư Hậu Giang
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 20 triệu VNĐ
VPĐD RIECKERMANN
3. Kỹ Sư Bán Hàng (Field Service Engineer) VPĐD RIECKERMANN
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Công Nghiệp Và Thương Mại ASV
4. Nhân Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Cơ Khí Công ty TNHH Công Nghiệp Và Thương Mại ASV
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Welding Alloys Việt Nam
5. Kỹ Sư Kinh Doanh Công ty TNHH Welding Alloys Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 30 triệu VNĐ
Công ty CP Sản Xuất & Thương Mại Đa Hình
6. Kỹ Sư Kinh Doanh Công ty CP Sản Xuất & Thương Mại Đa Hình
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Máy Công Cụ & Thiết Bị T.A.T
7. Kỹ Sư Kinh Doanh (Sales Engineer) Công Ty Cổ Phần Máy Công Cụ & Thiết Bị T.A.T
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH Schneider Electric Việt Nam
8. Kỹ Sư Bán Hàng (Sales Engineer) Công ty TNHH Schneider Electric Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công Ty TNHH Hệ Thống Tự Động Đại Dương Mới
9. Kỹ Sư Bán Hàng Công Ty TNHH Hệ Thống Tự Động Đại Dương Mới
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
10. Kỹ Sư Bán Hàng (Sales Engineer (Cement, Power, Pot)) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  17 - 27 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
11. Kỹ Sư Bán Hàng AP (AP Sales Engineer) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  17 - 27 triệu VNĐ
Công ty TNHH Intertek Việt Nam
12. Kỹ Sư Bán Hàng (Sales Engineering) Công ty TNHH Intertek Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Lê Thương
13. Kỹ Sư Bán Hàng Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Lê Thương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  17/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD
14. Kỹ Sư Bán Hàng (Sales Engineer) Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sơn Toppaint Việt Nam
15. Kỹ Sư Bán Hàng ( Sale Engineer) Công Ty TNHH Sơn Toppaint Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
16. Kỹ Sư Bán Hàng (Sales Engineer) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  17 - 27 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
17. Kỹ Sư Bán Hàng (Applied Product Sales Engineer) Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
18. Kỹ Sư Hỗ Trợ Kinh Doanh (Sales Support Engineer) Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghệ Và Thương Mại Hà Sơn
20. Kỹ Sư Bán Hàng (Sales Engineer) Công Ty TNHH Công Nghệ Và Thương Mại Hà Sơn
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Chat