Tuyển dụng 371 việc làm tại Hải Phòng trong tháng 12/2019

Ngân Hàng TMCP An Bình (ABBANK)
1. [Thái Bình - Hải Phòng] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Ngân Hàng TMCP An Bình (ABBANK)
 • Địa điểm:
  Thái Bình...
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Ngân Hàng TMCP An Bình (ABBANK)
2. [Hải Phòng] Nhân Viên/Chuyên Viên Pháp Lý Chứng Từ Ngân Hàng TMCP An Bình (ABBANK)
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng Và Chuyển Giao Công Nghệ Xây Dựng
4. Kỹ Sư Hiện Trường Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng Và Chuyển Giao Công Nghệ Xây Dựng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng...
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục AVT Education
5. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục AVT Education
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giải pháp Ẩm thực 24
6. Thủ Kho Công ty TNHH Giải pháp Ẩm thực 24
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giải pháp Ẩm thực 24
7. Kế Toán Kho Công ty TNHH Giải pháp Ẩm thực 24
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giải pháp Ẩm thực 24
8. Giám Đốc Khu Dịch Vụ Công ty TNHH Giải pháp Ẩm thực 24
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giải pháp Ẩm thực 24
9. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Công ty TNHH Giải pháp Ẩm thực 24
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giải pháp Ẩm thực 24
10. Nhân Viên Bán Hàng Công ty TNHH Giải pháp Ẩm thực 24
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đỉnh Vàng
11. Nhân Viên Kế Toán Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đỉnh Vàng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng
12. Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất ( Production Staff ) Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng
13. Nhân Viên Nhân Sự (HR Staff) Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng
14. Trưởng Phòng Sản Xuất Cho Dự Án Mơi Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  Đến 46 triệu VNĐ
Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng
15. TS Engineer (Tape Substrate) Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  13 - 46 triệu VNĐ
Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng
16. Trưởng Phòng Hành Chính Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  Đến 46 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
17. Nhân Viên Điều Tra An Ninh Khu Vực Phía Bắc Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
18. Nhân Viên Điều Tra An Ninh Khu Vực Phía Bắc Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Hệ thống giáo dục Edufit
19. Hiệu Phó Chuyên Môn THCS Hệ thống giáo dục Edufit
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  17 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
20. Trưởng Phòng Quản Lý Cung Ứng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  30 - 35 triệu VNĐ
Chat