Tuyển dụng 7 việc làm Thực Tập Sinh Kế Toán trong tháng 04/2020

Pullman Saigon Centre
1. Thực Tập Sinh Kế Toán Pullman Saigon Centre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Orion
2. Thực Tập Sinh Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Orion
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/05/2020
 • Mức lương:
  2 - 3 triệu VNĐ
Công ty CP Thương Mại và Chuyển Phát Nhanh Nội Bài - Netco
3. Thực Tập Sinh Kế Toán Công ty CP Thương Mại và Chuyển Phát Nhanh Nội Bài - Netco
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thực phẩm Ân Nam
4. Thực Tập Sinh Kế Toán Công ty TNHH Thực phẩm Ân Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  3 - 4 triệu VNĐ
Capital House Group
5. Thực Tập Sinh Kế Toán Capital House Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và tư vấn Đông Du
6. Thực Tập Kế Toán Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và tư vấn Đông Du
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Thực Phẩm Sun Do
7. Thực Tập Sinh Kế Toán Công Ty CP Thực Phẩm Sun Do
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  1 - 2 triệu VNĐ
Chat