Tuyển dụng 199 việc làm Trợ Lý Giám Đốc trong tháng 12/2019

Công Ty TNHH Kiểm Toán CPA VIET NAM
1. Phó Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Kiểm Toán CPA VIET NAM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giải Trí Việt Com
2. Thư Ký Giám Đốc Công Ty TNHH Giải Trí Việt Com
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dopaco Group
3. Giám Đốc Kinh Doanh Công Ty TNHH Dopaco Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [Bà Rịa - Vũng Tàu] Trợ Lý Trưởng Phòng (Admin Asisstant Manager) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. Trợ Lý Sếp Nhật (Sales/Purchasing) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại An Phúc An
6. Trợ Lý Giám Đốc Kinh Doanh Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại An Phúc An
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Và Đầu Tư Hahalolo
7. Trợ Lý Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Và Đầu Tư Hahalolo
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 28 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghiệp Nghệ Năng
8. Trợ Lý Giám Đốc Marketing Công Ty TNHH Công Nghiệp Nghệ Năng
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục AVT Education
9. Trợ Lý Tổng Giám Đốc – Mảng Kinh Doanh Công ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục AVT Education
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. [Bà Rịa - Vũng Tàu] Admin Assisstant Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  18 - 30 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Changhong (Việt Nam)
11. Trợ Lý Giám Đốc Công Ty TNHH Kỹ Thuật Changhong (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Nước ngoài
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  25 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. [Bình Thạnh, HCM] Trợ Lý Sếp Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Đầu Tư Thương mại Quốc Tế Minh Phú
13. Trợ Lý Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Đầu Tư Thương mại Quốc Tế Minh Phú
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Đầu Tư Liên Á Châu
14. Legal And Compliance Assistant Manager Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Đầu Tư Liên Á Châu
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Vietnam Trusting AI
15. Trợ Lý Tiếng Trung Công Ty TNHH Vietnam Trusting AI
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thiết kế thương mại DLS
16. Trợ Lý Giám Đốc Công ty TNHH Thiết kế thương mại DLS
 • Địa điểm:
  Thanh Hóa
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Bao Bì Phương Bắc
17. Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Bao Bì Phương Bắc
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sản Xuất Fullerton
18. Trợ Lý Giám Đốc Công Ty TNHH Sản Xuất Fullerton
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đại Trần Gia
19. Trợ Lý Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đại Trần Gia
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công nghệ Đại Mỹ
20. Trợ Lý Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công nghệ Đại Mỹ
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat