Tuyển dụng 33 việc làm giám đốc tài chính trong tháng 09/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 33 việc làm giám đốc tài chính trong tháng 09/2019
CÔNG TY CP - TẬP ĐOÀN THAIGROUP
1. Thư Ký Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính CÔNG TY CP - TẬP ĐOÀN THAIGROUP
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế
2. Trợ Lý Giám Đốc Tài Chính Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty cổ phần phát triển nhân lực thương mại và dịch vụ TVC
3. Giám Đốc Tài Chính Công ty cổ phần phát triển nhân lực thương mại và dịch vụ TVC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/10/2019
 • Mức lương:
  22 - 47 triệu VNĐ
Công ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Bền Vững
4. Giám Đốc Tài Chính Công ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Bền Vững
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Đầu tư kinh doanh BĐS THT
5. Giám Đốc Tài Chính Công ty CP Đầu tư kinh doanh BĐS THT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/10/2019
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công ty cổ phần TMS
6. Trợ Lý Giám Đốc Tài Chính Công ty cổ phần TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Liên Hiệp HTX Thương Mại TP. Hồ Chí Minh (Sài Gòn Co.Op)
7. Phó Giám Đốc Tài Chính Liên Hiệp HTX Thương Mại TP. Hồ Chí Minh (Sài Gòn Co.Op)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập Đoàn TMS
8. Trợ Lý Giám Đốc Tài Chính Công ty Cổ phần Tập Đoàn TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần kỹ thuật và đầu tư CE Việt Nam
9. Phó Giám Đốc Tài Chính Công ty cổ phần kỹ thuật và đầu tư CE Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Serenity Holding Việt Nam
10. Giám Đốc Tài Chính (Finance Manager ) Công ty TNHH Serenity Holding Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CN Khu Vực Bắc Bộ - Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
11. Giám Đốc Tài Chính Kế Toán CN Khu Vực Bắc Bộ - Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia
12. Giám Đốc Tài Chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần VHRS
13. Giám Đốc Tài Chính Kiêm Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ Công Ty Cổ Phần VHRS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/10/2019
 • Mức lương:
  30 - 70 triệu VNĐ
Công Ty Cổ phần Thương Mại & Sản Xuất Tôn Tân Phước Khanh
14. Giám Đốc Tài Chính Công Ty Cổ phần Thương Mại & Sản Xuất Tôn Tân Phước Khanh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch GREENCANAL VIỆT NAM
15. Giám Đốc Tài Chính Dự Án Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch GREENCANAL VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
16. Giám Đốc Tài Chính Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/10/2019
 • Mức lương:
  40 - 50 triệu VNĐ
Tập đoàn C.T Group
17. Giám Đốc Tài Chính (Cfo) Tập đoàn C.T Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần kỹ thuật và đầu tư CE Việt Nam
18. Giám Đốc Tài Chính Công ty cổ phần kỹ thuật và đầu tư CE Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/10/2019
 • Mức lương:
  25 - 46 triệu VNĐ
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM
19. Giám Đốc Tài Chính TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
20. Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/09/2019
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ
Chat