Tuyển dụng 58 việc làm An Toàn Lao Động trong tháng 01/2020

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. Nhân Viên Hse Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Nhân Viên Hse Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. Nhân Viên Hse Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty CP Giấy Sài Gòn Miền Trung
4. Nhân Viên An Toàn Lao Động Công ty CP Giấy Sài Gòn Miền Trung
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Năng động và Phát triển Viễn thông
5. Lao Động Phổ Thông Công ty TNHH Năng động và Phát triển Viễn thông
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV Mạnh Thành Công
6. Lao Động Phổ Thông Công Ty TNHH MTV Mạnh Thành Công
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV Vải Kỹ Thuật Việt Nam
7. Lao Động Phổ Thông Công Ty TNHH MTV Vải Kỹ Thuật Việt Nam
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghệ Duyên Việt
8. Lao Động Phổ Thông Công Ty TNHH Công Nghệ Duyên Việt
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Truyền Thống Và Quảng Cáo Đất Võ
9. Lao Động Phổ Thông Công ty TNHH Truyền Thống Và Quảng Cáo Đất Võ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Phụ Liệu Quốc Tế Remmington
10. Lao Động Phổ Thông Công ty TNHH Phụ Liệu Quốc Tế Remmington
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Nissei Electric Việt Nam
11. Lao Động Phổ Thông Công Ty TNHH Nissei Electric Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Thương Mại Dich Vụ Hóa Dầu HTH
12. Lao Động Phổ Thông Công ty TNHH MTV Thương Mại Dich Vụ Hóa Dầu HTH
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Sản xuất Thương Mại Dịch Vụ Phong Dinh
13. Lao Động Phổ Thông Công Ty TNHH MTV Sản xuất Thương Mại Dịch Vụ Phong Dinh
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Oh Yes Pest Control
14. Lao Động Phổ Thông Công Ty TNHH Oh Yes Pest Control
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 22 triệu VNĐ
Công ty CP Giấy Sài Gòn Miền Trung
15. Lao Động Phổ Thông Công ty CP Giấy Sài Gòn Miền Trung
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV Xử Lý Môi Trường An Lộc Tài
16. Lao Động Phổ Thông Công Ty TNHH MTV Xử Lý Môi Trường An Lộc Tài
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  22/01/2020
 • Mức lương:
  Từ 5 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nhà Thép Trí Việt
17. Nhân Viên An Toàn Lao Động Công ty TNHH Nhà Thép Trí Việt
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
18. Kỹ Sư An Toàn Lao Động Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Midway Metals Việt Nam
19. Nhân Viên Phụ Trách An Toàn Vệ Sinh Lao Động Công ty TNHH Midway Metals Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH TM DV Alobuild
20. Kỹ Sư An Toàn Lao Động Hse Công Ty TNHH TM DV Alobuild
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Chat