Tuyển dụng 48 việc làm an toàn lao động trong tháng 09/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 48 việc làm an toàn lao động trong tháng 09/2019
Công Ty Cổ Phần Manutronics Việt Nam
1. Nhân Viên An Toàn Lao Động Công Ty Cổ Phần Manutronics Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  23/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company (SCI E&C)
2. Nhân Viên An Toàn (Hse) Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company (SCI E&C)
 • Địa điểm:
  Nước ngoài...
 • Thời hạn:
  18/11/2019
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
3. Nhân Viên Hse - Iso Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 13 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Hai Bà Trưng
4. Nhân Viên Phụ Trách Vệ Sinh Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Hai Bà Trưng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/10/2019
 • Mức lương:
  Từ 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. Nhân Viên An Toàn Vệ Sinh Lao Động Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  15/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. Nhân Viên An Toàn Vệ Sinh Lao Động Hse Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. Nhân Viên An Toàn Vệ Sinh Lao Động Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. [Bình Dương] Nhân Viên An Toàn Vệ Sinh Lao Động Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. [Bình Dương] Nhân Viên Hse Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. Nhân Viên An Toàn Vệ Sinh Lao Động Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. Nhân Viên An Toàn Lao Động Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. [Bình Dương] Nhân Viên An Toàn Vệ Sinh Lao Động Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Hương Liệu ếch Vàng
13. Chuyên Viên An Toàn Lao Động & 5S Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Hương Liệu ếch Vàng
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. Nhân Viên An Toàn Vệ Sinh Lao Động Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Tay Ninh Tapioca JSC
15. Giám Sát Môi Trường/An Toàn Lao Động Tay Ninh Tapioca JSC
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  29/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Midway Metals Việt Nam
16. Nhân Viên An Toàn Lao Động Công ty TNHH Midway Metals Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE
17. Giám Sát An Toàn Lao Động CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Kỹ thuật Bình Sơn
18. Nhân Viên An Toàn Lao Động Công ty CP Kỹ thuật Bình Sơn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Hạ tầng Thiên Ân
19. Nhân Viên An Toàn Lao Động Công ty Cổ phần Hạ tầng Thiên Ân
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CIBAO
20. Nhân Viên Quan Hệ Lao Động CÔNG TY TNHH CIBAO
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  03/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat