Tuyển dụng 68 việc làm Kế Toán Thuế trong tháng 12/2019

Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu
2. Kế Toán Thuế Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Seiki Innovations VietNam co., ltd
3. Nhân Viên Kế Toán Thuế Seiki Innovations VietNam co., ltd
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hóa Mỹ Phẩm Thu Oanh
4. Nhân Viên Kế Toán Thuế Công Ty TNHH Hóa Mỹ Phẩm Thu Oanh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Dịch Vụ Minh Việt
5. Kế Toán Thuế Công ty TNHH Dịch Vụ Minh Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Tân Hòa Lợi
6. Nhân Viên Kế Toán Thuế Công Ty TNHH Tân Hòa Lợi
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Bách Khoa
7. Kế Toán Thuế Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Bách Khoa
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần quốc tế Homefarm
8. Kế Toán Thuế Công ty Cổ phần quốc tế Homefarm
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Phồn Thịnh - Tae Gwang
9. Nhân Viên Kế Toán Thuế Công Ty TNHH Phồn Thịnh - Tae Gwang
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Casper Việt Nam
10. Kế Toán Tổng Hợp Thuế Công Ty Cổ Phần Casper Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Dương Minh
11. Kế Toán Nội Bộ Biết Làm Báo Cáo Thuế Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Dương Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Queen Ann Nha Trang
12. Quản Lý Thuế Công Ty TNHH Queen Ann Nha Trang
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Ham Việt Nam
13. Kế Toán Công Ty TNHH Ham Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Du Lịch H.I.S. Sông Hàn Việt Nam
14. Kế Toán Công ty TNHH Du Lịch H.I.S. Sông Hàn Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TIM SEN
15. Kế Toán CÔNG TY TNHH TIM SEN
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. Kế Toán Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Aquus
17. Kế Toán Công Ty Cổ Phần Aquus
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
18. Kế Toán Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. Kế Toán Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Thiên Long Land
20. Kế Toán Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Thiên Long Land
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat