Tuyển dụng 267 việc làm nhân viên chứng từ trong tháng 06/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 267 việc làm nhân viên chứng từ trong tháng 06/2019
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Nhân Viên Chứng Từ (Delivery Staff) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/08/2019
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. Nhân Viên Chứng Từ XNK Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/07/2019
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Việt Nam)
4. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Chứng Từ) Công ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. Nhân Viên Chứng Từ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải Á Âu
6. Nhân Viên Chứng Từ Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải Á Âu
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  05/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. [Tân Bình] Nhân Viên Khai Báo Hải Quan Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. Cán Bộ Hải Quan (Customs Declaration Officer) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. Nhân Viên Chứng Từ Biết Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. Nhân Viên Chứng Từ Tiếng Nhật Tại Bình Thạnh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. [HCM] Nhân Viên Chứng Từ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. Nhân Viên Khai Báo Hải Quan Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. [HCM] Nhân Viên Chứng Từ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. [Bình Thạnh] Nhân Viên Chứng Từ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
17. [Bình Thạnh] Delivery Staff Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
18. Nhân Viên Khai Báo Hải Quan Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/06/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. Nhân Viên Chứng Từ Hiện Trường Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/06/2019
 • Mức lương:
  12 - 13 triệu VNĐ
Công Ty TNHH B&T GLS
20. Nhân Viên Khai Báo Hải Quan Công Ty TNHH B&T GLS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat