Tuyển dụng 36 việc làm Nhân Viên Chứng Từ trong tháng 02/2020

Công Ty TNHH Thương Mại Metal A
1. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công Ty TNHH Thương Mại Metal A
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Tự Động Hóa Viễn Thông At-com
2. Import Documents - Logistic Công Ty TNHH Tự Động Hóa Viễn Thông At-com
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kyungshin Vietnam
3. Nhân Viên Chứng Từ Và Khai Báo Hải Quan Công Ty TNHH Kyungshin Vietnam
 • Địa điểm:
  Vĩnh Long
 • Thời hạn:
  25/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. Nhân Viên Chứng Từ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Dương Minh
5. Nhân Viên Chứng Từ Hàng Xuất Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Dương Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giao nhận và Dịch vụ Hải quan Việt Nam
6. Nhân Viên Chứng Từ Khai Hải Quan Công ty TNHH Giao nhận và Dịch vụ Hải quan Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Victory International (Việt Nam)
7. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công Ty TNHH Victory International (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Xây dựng Gốm sứ Việt Hương
8. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công ty Cổ phần Xây dựng Gốm sứ Việt Hương
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  04/03/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Minh Khoa
9. Nhân Viên Giao Nhận Hàng Hóa Chứng Từ Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Minh Khoa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
10. Nhân Viên Chứng Từ Và Nhập Liệu Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Tập Đoàn Tecomen
11. Chuyên Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Tập Đoàn Tecomen
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty CP Quốc tế Bảo Thạch
12. Chuyên Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công ty CP Quốc tế Bảo Thạch
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Tốc Độ
13. Nhân Viên Chứng Từ Công Ty TNHH Tốc Độ
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giao Nhận Ánh Dương
14. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giao Nhận Ánh Dương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cồ Phần Secoin
15. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công ty Cồ Phần Secoin
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Gotec Việt Nam
16. Nhân viên Chứng từ Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH Gotec Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Preford Logistics
17. Nhân Viên Chứng Từ Công Ty TNHH Preford Logistics
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Logistics Vinalink
18. Nhân Viên Chứng Từ Công ty Cổ phần Logistics Vinalink
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Pantos Logistic Việt Nam
19. Nhân Viên Hoá Đơn (Invoice Staff) Pantos Logistic Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hệ Thống Giao Nhận Vận Chuyển Tinh Thông
20. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công Ty TNHH Hệ Thống Giao Nhận Vận Chuyển Tinh Thông
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat