Tuyển dụng 14 việc làm Kiểm Toán Viên trong tháng 02/2020

Công Ty TNHH United Asia
1. Chuyên Viên Tính Toán Tổn Thất (Commercial Non - Life Insurance Loss Adjuster) Công Ty TNHH United Asia
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/03/2020
 • Mức lương:
  Đến 15 triệu VNĐ
Eastin Grand Hotel Nha Trang (Panorama)
2. Night Auditor Eastin Grand Hotel Nha Trang (Panorama)
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Srisawad Việt Nam
3. Nhân Viên Kiểm Tra Thanh Toán Công Ty TNHH Srisawad Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Việt Nam Samho
4. Quản Lý CSR ( CSR Manager) Công Ty TNHH Việt Nam Samho
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Eight Four Collective
5. Kiểm Toán Thu Nhập (Income Auditor) Eight Four Collective
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
RGF HR Agent Vietnam
6. Chuyên Viên Kiểm Toán (Audit Senior Associate) RGF HR Agent Vietnam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  11 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Jellyfish Hr
7. Nhân Viên Kiểm Toán (Audit Senior) Công Ty TNHH Jellyfish Hr
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/03/2020
 • Mức lương:
  22 - 33 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
8. Giám Đốc Bộ Phận Kiểm Toán Khách Hàng Cá Nhân Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
9. Kiểm Toán Viên Cao Cấp/Kiểm Toán Viên Chính Khách Hàng Cá Nhân Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Hiệp Phát
10. Kiểm Toán Viên Ngoài Thị Trường (Sales Auditor) Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Hiệp Phát
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam
11. Trưởng Nhóm Kiểm Toán Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Parker Randall Việt Nam
12. Trợ Lý Kiểm Toán Công Ty TNHH Parker Randall Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu PG Bank
13. Chuyên Viên Kiểm Toán Hoạt Động Tín Dụng Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu PG Bank
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam
14. Trợ Lý Kiểm Toán Viên Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat