Tuyển dụng 20 việc làm Kiểm Toán Viên trong tháng 12/2019

Chi nhánh Công Ty TNHH Kiểm Toán Immanuel
1. Kiểm Toán Viên Chi nhánh Công Ty TNHH Kiểm Toán Immanuel
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Hội An Focus
2. Kiểm Toán Đêm (Night Auditor) Công ty Cổ phần Hội An Focus
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Best Western Premier SonaSea Phú Quốc
3. Kiểm Toán (Night Auditor) Best Western Premier SonaSea Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Kiểm toán ES-GLOCAL
4. Trợ Lý Kiểm Toán Viên Công ty Kiểm toán ES-GLOCAL
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
RGF HR Agent Vietnam
5. Chuyên Viên Kiểm Toán (Audit Senior Associate) RGF HR Agent Vietnam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  11 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Jellyfish Hr
6. Nhân Viên Kiểm Toán (Audit Senior) Công Ty TNHH Jellyfish Hr
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/01/2020
 • Mức lương:
  22 - 33 triệu VNĐ
FPT Software - Công Ty TNHH Phần Mềm FPT
7. Chuyên Viên Kiểm Toán FPT Software - Công Ty TNHH Phần Mềm FPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
YNG Career Co.,Ltd
8. Nhân Viên Kiểm Toán YNG Career Co.,Ltd
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
Lotte Viet Nam Shopping Joint Stock Company
9. Trưởng Phòng Kiểm Toán Nội Bộ (Internal Audit Senior Manager) Lotte Viet Nam Shopping Joint Stock Company
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  25 - 60 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Gianni Việt Nam
10. Nhân Viên Kiểm Kê Hàng Hóa Công Ty TNHH Gianni Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Kiểm toán Crowe Horwath Việt Nam
11. Kiểm Toán Viên Cao Cấp (Audit Senior) Công ty TNHH Kiểm toán Crowe Horwath Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Parker Randall Việt Nam
12. Trợ Lý Kiểm Toán Công Ty TNHH Parker Randall Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thực phẩm Ánh Hồng
13. Kiểm Toán Viên Công ty TNHH Thực phẩm Ánh Hồng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán Và Định Giá ATC
14. Trưởng Nhóm Kiểm Toán Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán Và Định Giá ATC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Yujin Vina Kreves Co. Ltd
15. Nhân Viên Kiểm Toán Yujin Vina Kreves Co. Ltd
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
FUTA Bus Lines
16. Chuyên Viên Kiểm Toán FUTA Bus Lines
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH Synopex Vina2
17. Nhân Viên Kiểm Toán Công ty TNHH Synopex Vina2
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế Unistars
18. Trợ Lý Kiểm Toán Viên Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế Unistars
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Trung tâm tiếng Anh ILA Việt Nam
19. Kiểm Toán Viên Nội Bộ (Internal Auditor Executive) Trung tâm tiếng Anh ILA Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc
20. Kiểm Toán Viên Nội Bộ (Internal Auditor) Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat