Tuyển dụng 30 việc làm Trình Dược Viên trong tháng 02/2020

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dược Phẩm HTP
1. Nhân Viên Kinh Doanh/ Trình Dược Viên Otc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dược Phẩm HTP
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP
2. Trình Dược Viên Kênh Phòng Mạch, Nhà Thuốc Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  26/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty CP Dược phẩm Vipharco
3. [Toàn Quốc] Trình Dược Viên Etc Công ty CP Dược phẩm Vipharco
 • Địa điểm:
  Lào Cai...
 • Thời hạn:
  22/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 50 triệu VNĐ
Công ty CP Dược phẩm Vipharco
4. [Toàn Quốc] Trình Dược Viên Etc Công ty CP Dược phẩm Vipharco
 • Địa điểm:
  Thái Bình...
 • Thời hạn:
  22/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 50 triệu VNĐ
Công ty CP Dược phẩm Vipharco
5. [Toàn Quốc] Trình Dược Viên Etc Công ty CP Dược phẩm Vipharco
 • Địa điểm:
  Thanh Hóa...
 • Thời hạn:
  22/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 50 triệu VNĐ
Công ty CP Dược phẩm Vipharco
6. [Toàn Quốc] Trình Dược Viên Etc Công ty CP Dược phẩm Vipharco
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng...
 • Thời hạn:
  22/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 50 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
7. Trình Dược Viên Kênh Otc Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  1 - 2 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dược Phẩm HTP
8. Trình Dược Viên Kênh OTC - Khu Vực HCM Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dược Phẩm HTP
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dược Khoa Xanh
9. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH Dược Khoa Xanh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Mười
10. Trình Dược Viên Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Mười
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm VCP
11. Trình Dược Viên Otc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm VCP
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dược Phẩm Úc Châu (Austrapharmvn)
12. Quản Lý Trình Dược Viên Công Ty TNHH Dược Phẩm Úc Châu (Austrapharmvn)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sóng Thần Hà Nội
13. Trình Dược Viên Y Tế Công Ty Cổ Phần Sóng Thần Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Việt Á
14. Trình Dược Viên Etc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Việt Á
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dược Phẩm Tân Đức Minh
15. Trình Dược Viên Công Ty TNHH Dược Phẩm Tân Đức Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương mại Y Phúc
16. Quản Lý Trình Dược Viên Công ty TNHH Thương mại Y Phúc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương mại Y Phúc
17. Trình Dược Viên OTC Công ty TNHH Thương mại Y Phúc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương mại Y Phúc
18. Nhân Viên Trình Dược Viên Công ty TNHH Thương mại Y Phúc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương mại Y Phúc
19. Nhân Viên Kinh Doanh - Trình Dược Viên Công ty TNHH Thương mại Y Phúc
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Siêu Thị Sống Khỏe
20. Trình Dược Viên Công ty TNHH Siêu Thị Sống Khỏe
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Chat