Tuyển dụng 328 việc làm Kế Toán trong tháng 01/2020 - Trang 5

Công ty TNHH Thương Mại Tuấn Sỹ
41. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH Thương Mại Tuấn Sỹ
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ SHC Việt Nam
42. Kế Toán Tài Sản Cố Định Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ SHC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Kinh Doanh Thiết Bị Và Chợ Nông Nghiệp Điện Tử TROPICAL
43. Kế Toán Nội Bộ Công Ty Kinh Doanh Thiết Bị Và Chợ Nông Nghiệp Điện Tử TROPICAL
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cp Những hạt cà phê nói chuyện
44. Kế Toán Thuế Công ty Cp Những hạt cà phê nói chuyện
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cp Những hạt cà phê nói chuyện
45. Nhân Viên Hành Chính - Kế Toán Công ty Cp Những hạt cà phê nói chuyện
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SX TM ĐÔNG TIẾN HƯNG
46. Kế Toán Tổng Hợp CÔNG TY TNHH SX TM ĐÔNG TIẾN HƯNG
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty CP Dược Phẩm Otsuka Việt Nam
47. Kế Toán Công Nợ Phải Thu Công ty CP Dược Phẩm Otsuka Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty OPPO Việt Nam
48. CTV Kế Toán Công ty OPPO Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty OPPO Việt Nam
49. Kế Toán Tổng Hợp (General Accountant) Công ty OPPO Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Liên Doanh HASAN - DERMAPHARM
50. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH Liên Doanh HASAN - DERMAPHARM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
51. Trưởng Phòng Kế Toán (GA & Accounting Manager) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  34 - 46 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Routine Việt Nam
52. Nhân Viên Kế Toán Thuế Công Ty TNHH Routine Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH In Bao Bì Toàn Phát
53. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH In Bao Bì Toàn Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Phát triển T.H.T
54. Nhân Viên Kế Toán Vật Tư Công ty TNHH Phát triển T.H.T
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Routine Việt Nam
55. Trưởng Nhóm Kế Toán Thuế Công Ty TNHH Routine Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Dịch Vụ PTIT
56. Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Dịch Vụ PTIT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
57. Kế Toán Trưởng (Chief Accountant) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  25 - 46 triệu VNĐ
Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Phố - CityLand
58. Kế Toán Trưởng Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Phố - CityLand
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư AMG Việt Nam
59. Nhân Viên Kế Toán Công Ty Cổ Phần Đầu Tư AMG Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
Khách Sạn Đông Dương Đà Nẵng
60. Nhân Viên Kế Toán Khách Sạn Đông Dương Đà Nẵng
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat