Tìm việc Quản Lý Điều Hành làm theo giờ trong tháng 02/2020 (3 việc làm)

Royal HPM Hotel
1. Trưởng Bộ Phận Lễ Tân Royal HPM Hotel
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Authentic Hotel
2. Cigar & Lounge Manager Authentic Hotel
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Pulchra Resort Đà Nẵng
3. Trưởng Bộ Phận Kỹ Thuật & Bảo Trì(Chief Engineer) Pulchra Resort Đà Nẵng
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat