Tuyển dụng 5 việc làm tại Lai Châu trong tháng 02/2020

Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company (SCI E&C)
1. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Dự Án Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company (SCI E&C)
 • Địa điểm:
  Lai Châu
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company (SCI E&C)
2. Nhân Viên An Toàn (HSE) Dự Án Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company (SCI E&C)
 • Địa điểm:
  Lai Châu...
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
3. [Lạng Sơn
Cao Bằng
Lai Châu] Nhân Viên Điều Phối Hàng Hóa
Công Ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Lai Châu...
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công Ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
4. [Cao Bằng - Lai Châu] Chuyên Viên Nhân Sự Tổng Hợp Công Ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Lai Châu...
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Quốc Tế Bình Trường An
5. Bảo Vệ Chung Cư Cao Cấp Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Quốc Tế Bình Trường An
 • Địa điểm:
  Lai Châu...
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat