Tuyển dụng 70 việc làm tại Lâm Đồng trong tháng 07/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 70 việc làm tại Lâm Đồng trong tháng 07/2019
Công Ty TNHH Iot HOME
1. Nhân Viên Kỹ Thuật Công Ty TNHH Iot HOME
 • Địa điểm:
  Lâm Đồng
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Iot HOME
2. Nhân Viên Kế Toán Hành Chính Tổng Hợp Công Ty TNHH Iot HOME
 • Địa điểm:
  Lâm Đồng
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Iot HOME
3. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Iot HOME
 • Địa điểm:
  Lâm Đồng
 • Thời hạn:
  03/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Rừng Hoa Đà Lạt
4. Nhân Viên Nuôi Cấy Mô Công ty Rừng Hoa Đà Lạt
 • Địa điểm:
  Lâm Đồng
 • Thời hạn:
  25/07/2019
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công ty Rừng Hoa Đà Lạt
5. Nhân Viên Cơ Điện Công ty Rừng Hoa Đà Lạt
 • Địa điểm:
  Lâm Đồng
 • Thời hạn:
  25/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty Rừng Hoa Đà Lạt
6. Nhân Viên Làm Khung Tranh Công ty Rừng Hoa Đà Lạt
 • Địa điểm:
  Lâm Đồng
 • Thời hạn:
  25/07/2019
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Khách sạn Mimosa Phương Nam
7. Nhân Viên Thu Mua Khách sạn Mimosa Phương Nam
 • Địa điểm:
  Lâm Đồng
 • Thời hạn:
  26/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim
8. Nhân Viên Bán Hàng Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim
 • Địa điểm:
  Lâm Đồng
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim
9. Nhân Viên Giao Nhận (Ô Tô) Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim
 • Địa điểm:
  Lâm Đồng
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim
10. Nhân Viên Lái Xe Giao Hàng Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim
 • Địa điểm:
  Lâm Đồng
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim
11. Nhân Viên Kỹ Thuật Lắp Đặt Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim
 • Địa điểm:
  Lâm Đồng
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim
12. Nhân Viên Hành Chính Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim
 • Địa điểm:
  Lâm Đồng
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim
13. Nhân Viên Thu Ngân, Kế Toán Quầy Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim
 • Địa điểm:
  Lâm Đồng
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim
14. Nhân Viên Giao Nhận Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim
 • Địa điểm:
  Lâm Đồng
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim
15. Nhân Viên Kỹ Thuật & Chăm Sóc Khách Hàng Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim
 • Địa điểm:
  Lâm Đồng
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim
16. Nhân Viên Kho Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim
 • Địa điểm:
  Lâm Đồng
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
17. Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận (Fraud Prevention Officer) Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Lâm Đồng
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần công nghệ Sapo
18. Nhân Viên Kinh Doanh - Tư Vấn Giải Pháp Công ty cổ phần công nghệ Sapo
 • Địa điểm:
  Lâm Đồng
 • Thời hạn:
  24/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 20 triệu VNĐ
Công ty CP Phát triển Công nghệ Thương mại và Du lịch
19. Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Tỉnh Lâm Đồng Công ty CP Phát triển Công nghệ Thương mại và Du lịch
 • Địa điểm:
  Lâm Đồng
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 20 triệu VNĐ
Chat