Tuyển dụng 26 việc làm Giám Đốc Trung Tâm trong tháng 11/2019

Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
1. Quản Lý Trung Tâm Mua Hộ & Logistisc Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
2. Trưởng Trung Tâm Mua Hộ & Logistisc Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
3. Trưởng Trung Tâm Mua Hộ & Logistisc Tại Hà Nội Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
4. [Đồng Nai] Nhân Viên Điều Hành Trung Tâm Phân Phối Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Hệ thống Anh ngữ Ales
5. Quản Lý Trung Tâm Tiếng Anh ( English Center Manager) Hệ thống Anh ngữ Ales
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Aquacara Lens Viet Nam
6. Nhân Viên Bán Hàng Trung Tâm Thương Mại Aquacara Lens Viet Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  2 - 6 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
7. Giám Đốc Trung Tâm Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hệ thống Anh Ngữ Quốc Tế AMES
8. Giám Đốc Trung Tâm (Khu Vực Cẩm Phả - Quảng Ninh) Hệ thống Anh Ngữ Quốc Tế AMES
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần VHRS
9. Giám Đốc Trung Tâm Hàng Hóa (CMO) Công Ty Cổ Phần VHRS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/11/2019
 • Mức lương:
  Từ 40 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Máy Tính CMS
10. Giám Đốc Trung Tâm Bảo Hành Công Ty TNHH Máy Tính CMS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  25 - 50 triệu VNĐ
Công Ty CP Acc Thăng Long
11. Giám Đốc Trung Tâm Thương Mại Công Ty CP Acc Thăng Long
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Dream Games Việt Nam
13. Giám Sát Trung Tâm Games Công ty TNHH Dream Games Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dịch vụ Nghiệp vụ Doanh nghiệp BPO
14. Quản Lý Trung Tâm Ngoại Ngữ Công ty TNHH Dịch vụ Nghiệp vụ Doanh nghiệp BPO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC - CMC Telecom
15. Phó Giám Đốc Trung Tâm Data Center Toàn Quốc Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC - CMC Telecom
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  35 - 55 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành
16. Kế Toán Trung Tâm Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
ANNACOCO
17. Nhân Viên Bán Hàng Tại Trung Tâm Thương Mại ANNACOCO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
18. Quản Lý/Phó Quản Lý Trung Tâm Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
19. Chuyên Viên Quản Trị Mạng Trung Tâm Dữ Liệu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Keppel Land Việt Nam
20. Điều Hành Trung Tâm KLOUD (KLOUD Centre Executive) Công ty TNHH Keppel Land Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat