Tuyển dụng 32 việc làm Giám Đốc Trung Tâm trong tháng 01/2020

Mathnasium Việt Nam
1. Quản Lý Trung Tâm Mathnasium Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Liên Doanh Powerbowl Việt Nam
2. Giám Sát Trung Tâm Bowling Công Ty TNHH Liên Doanh Powerbowl Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
3. Quản Lý Trung Tâm Mua Hộ & Logistisc Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
4. [Hà Nội] Trưởng Trung Tâm Mua Hộ & Logistisc Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
5. Nhân Viên CNTT và Dữ Liệu Trung Tâm Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục & Đào Tạo Eagle Corp
6. Quản Lý Trung Tâm Tiếng Anh Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục & Đào Tạo Eagle Corp
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Hệ thống Anh Ngữ Quốc Tế AMES
7. Giám Đốc Trung Tâm Hệ thống Anh Ngữ Quốc Tế AMES
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
8. Giám Đốc Trung Tâm Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
9. Giám Đốc Trung Tâm Ngoại Ngữ Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ
Hệ Thống Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cara
10. Giám Đốc Trung Tâm Hệ Thống Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cara
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  25 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dịch vụ & Sản xuất CMC
11. Giám Đốc Trung Tâm Bảo Hành Công ty TNHH Dịch vụ & Sản xuất CMC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  25 - 50 triệu VNĐ
VTC10-NETVIET
12. Giám Đốc Trung Tâm Truyền Thông Số Truyền Hình Đối Ngoại VTC10-NETVIET
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  25 - 30 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cibao
13. Giám Sát Trung Tâm Đào Tạo Công Ty TNHH Cibao
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH S.F.Express
14. Giám Sát Trung Tâm Phân Phối (Service Station Supervisor) Công Ty TNHH S.F.Express
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 16 triệu VNĐ
Hệ Thống Anh Ngữ Ales
15. Quản Lý Trung Tâm Tiếng Anh ( English Center Manager) Hệ Thống Anh Ngữ Ales
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Và Thương Mại The Garden
16. Nhân Viên Thu Ngân Trung Tâm Thương Mại Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Và Thương Mại The Garden
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
17. Giám Sát Trung Tâm Mua Sắm (Mall Supervisor) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công Viên Giải Trí Đại Học Võ Trường Toản-VTTU
18. Nhân Viên Trung Tâm Tổ Chức Sự Kiện Công Viên Giải Trí Đại Học Võ Trường Toản-VTTU
 • Địa điểm:
  Hậu Giang
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
19. Kỹ Sư Cơ Khí Trung Tâm R&D Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria
20. Quản Lý Trung Tâm Tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  14 - 18 triệu VNĐ
Chat