Tuyển dụng 158 việc làm Phiên Dịch Tiếng Nhật trong tháng 02/2020

Công Ty TNHH Everrise Việt Nam
1. Phiên Dịch Tiếng Nhật Công Ty TNHH Everrise Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghiệp Koei Toda
2. Phiên Dịch Tiếng Nhật Công Ty TNHH Công Nghiệp Koei Toda
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. Biên Phiên Dịch (Văn Phòng) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Kiêm Tổng Vụ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [Bình Dương] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  16/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. Japanese Translator Cum Assistant Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/03/2020
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. Phiên Dịch Tiếng Nhật Kiêm Trợ Lý Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/05/2020
 • Mức lương:
  12 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. [HCM] Thông Dịch Kiêm Trợ Lý Tiếng Nhật Ngành May Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. Thông Dịch Kiêm Trợ Lý Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/05/2020
 • Mức lương:
  14 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. [Bà Rịa, Vũng Tàu] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  08/05/2020
 • Mức lương:
  14 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. [Vũng Tàu] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  16/05/2020
 • Mức lương:
  13 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. [Bà Rịa - Vũng Tàu ] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  17 - 23 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dệt May Better
14. Nhân Viên Phiên Dịch 1 Công Ty TNHH Dệt May Better
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Và Phát Triển MH
15. Nhân Viên Tiếng Nhật Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Và Phát Triển MH
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. [Lâm Đồng] Trợ Lý Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Lâm Đồng
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ C.E.O
17. Cán Bộ Phiên Dịch Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ C.E.O
 • Địa điểm:
  Nước ngoài
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  40 - 50 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
18. [Fresher] Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. [Đồng Nai] HR Kiêm Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  14 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
20. [HCM] Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Chat