Tuyển dụng 95 việc làm phiên dịch tiếng nhật trong tháng 09/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 95 việc làm phiên dịch tiếng nhật trong tháng 09/2019
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Quận 3] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/10/2019
 • Mức lương:
  18 - 35 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH METAL MART VIỆT NAM
2. Phiên Dịch Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH METAL MART VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  10/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [Hải Phòng] Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [Hải Phòng] Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  06/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. IT Communicator Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/11/2019
 • Mức lương:
  15 - 29 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. Phiên Dịch Tiếng Nhật/ Nhân Viên Nhân Sự (Japanese Interpretor/Hr Staff) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 28 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. [Bình Chánh] - Biên Phiên Dịch Mảng Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. Phiên Dịch Tiếng Nhật Kiêm Nhân Viên Nhân Sự Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. [HCM] IT Communicator Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/11/2019
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. [Quận 3] IT Comtor Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  18 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. IT Communicator Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. [Nhơn Trạch] Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. [QUẬN 3] IT COMTOR TIẾNG NHẬT N2 - 1500USD Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
17. Phiên Dịch Tiếng Nhật (Japanese Translator) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  9 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
18. IT Communicator Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Gumi Việt Nam
19. IT Comtor Công ty Cổ phần Gumi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
20. Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 16 triệu VNĐ
Chat