Tuyển dụng 9 việc làm tại Ninh Thuận trong tháng 02/2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
1. Nhân Viên Lái Xe - Hành Chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  17/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
2. Phó Ban QLDA/ Kỹ Sư Cơ Điện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận...
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
3. Công Nhân Vận Hành Nhà Máy Điện Mặt Trời Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
5. Kỹ Sư Điện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
FUTA Bus Lines
6. Nhân Viên Bán Vé FUTA Bus Lines
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
7. Kỹ Sư Dự Án Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  04/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
8. Kỹ Sư Cơ Điện Dự Án Điện Gió Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
9. Tổng Giám Đốc Công Ty Điện Mặt Trời, Điện Gió Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận...
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat