Tuyển dụng 8 việc làm tại Ninh Thuận trong tháng 01/2020

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Hà Tây
3. [Miền Trung + Hồ Chí Minh] Trình Dược Viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Hà Tây
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận...
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thành Thành Công
4. Nhân viên bảo vệ Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thành Thành Công
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  4 - 6 triệu VNĐ
Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
5. Kỹ Sư Dự Án Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  04/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
6. Kỹ Sư Cơ Điện Dự Án Điện Gió Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH SX TM DV Lê Mây
7. Giám Sát Bán Hàng Công ty TNHH SX TM DV Lê Mây
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận...
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
8. Phó Ban QLDA/ Kỹ Sư Cơ Điện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận...
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat