Tuyển dụng 22 việc làm tại Quảng Bình trong tháng 02/2020

Công Ty TNHH Zutton Group
1. Giám Đốc Kinh Doanh Công Ty TNHH Zutton Group
 • Địa điểm:
  Quảng Bình...
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Zutton Group
3. Giám Đốc Kinh Doanh Công Ty TNHH Zutton Group
 • Địa điểm:
  Quảng Bình
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Zutton Group
4. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Zutton Group
 • Địa điểm:
  Quảng Bình...
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Srisawad Việt Nam
5. Nhân Viên Tài Chính Tín Dụng Công Ty TNHH Srisawad Việt Nam
 • Địa điểm:
  Quảng Bình...
 • Thời hạn:
  04/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Phân Phối & Dịch Vụ Nguyễn Đạt (Yến Sào Thiên Việt)
6. Nhân Viên Thị Trường Công Ty Cổ Phần Phân Phối & Dịch Vụ Nguyễn Đạt (Yến Sào Thiên Việt)
 • Địa điểm:
  Quảng Bình...
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Quốc tế Sơn Hà
8. SHV Kế Toán Công Nợ Công ty Cổ Phần Quốc tế Sơn Hà
 • Địa điểm:
  Quảng Bình
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Miken Việt Nam
9. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty cổ phần Miken Việt Nam
 • Địa điểm:
  Quảng Bình...
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt
10. Nhân Viên Trưng Bày Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt
 • Địa điểm:
  Quảng Bình
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt
11. Nhân Viên Khảo Sát Thị Trường Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt
 • Địa điểm:
  Quảng Bình
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt
12. Giám Sát Bán Hàng Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt
 • Địa điểm:
  Quảng Bình
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt
13. Lái Xe Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt
 • Địa điểm:
  Quảng Bình
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt
14. Nhân Viên Hoạt Náo & Trưng Bày Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt
 • Địa điểm:
  Quảng Bình
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Tập Đoàn Trường Thịnh
15. Kế Toán Viên Tập Đoàn Trường Thịnh
 • Địa điểm:
  Quảng Bình
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt
16. Nhân Viên Trưng Bày Hàng Hóa Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt
 • Địa điểm:
  Quảng Bình
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt
17. Giám Sát Kinh Doanh Huế Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt
 • Địa điểm:
  Quảng Bình
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt
18. Nhân Viên Bán Hàng Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt
 • Địa điểm:
  Quảng Bình
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt
19. Nhân Viên Kinh Doanh Dầu Ăn Calofic Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt
 • Địa điểm:
  Quảng Bình
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt
20. Nhân Viên Bán Hàng Trực Tiếp Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt
 • Địa điểm:
  Quảng Bình
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat