Tuyển dụng 20 việc làm Chuyên Viên Thẩm Định trong tháng 12/2019

Công Ty TNHH Vietnam Trusting AI
1. Nhân Viên Thẩm Định Cuộc Gọi Công Ty TNHH Vietnam Trusting AI
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Providence Financial
2. Nhân Viên Thẩm Định Công ty TNHH Providence Financial
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS
3. Nhân Viên Thẩm Định Công ty tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình (ABBANK)
4. (Quảng Ninh) Chuyên Viên Tái Thẩm Định Ngân Hàng TMCP An Bình (ABBANK)
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần SHA Toàn Cầu
5. Giao Dịch Viên / Thẩm Định Viên Ngân Hàng/Tài Chính Trực Tuyến Công ty cổ phần SHA Toàn Cầu
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
6. Chuyên Viên Thẩm Định Giá Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Giới thiệu việc làm TMS
7. Chuyên Viên Thẩm Định Huy Động Vốn Công ty Cổ Phần Giới thiệu việc làm TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO)
8. Bác Sĩ Y Khoa Thẩm Định Về Bảo Hiểm Sức Khỏe CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
9. Chuyên Viên Cao Cấp Thẩm Định Đầu Tư Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Five9 Việt Nam
10. Chuyên Viên Thẩm Định Tín Dụng Công ty Cổ phần Five9 Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Robocash Việt Nam
11. Nhân Viên Thẩm Định Tài Chính Công Ty TNHH Robocash Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Finstar Fintech
12. Nhân Viên Thẩm Định / Chăm Sóc Khách Hàng Công ty TNHH Finstar Fintech
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Finstar Fintech
13. Nhân Viên Thẩm Định Hồ Sơ Vay Công ty TNHH Finstar Fintech
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS
14. Nhân Viên Hành Chính Bộ Phận Thẩm Định Công ty tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Đầu Tư Việt Nam
15. Chuyên Viên Tư Vấn Thẩm Định Giá Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Đầu Tư Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
16. Chuyên Viên Thẩm Định Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn - QTRR Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
17. Trưởng Bộ Phận Tái Thẩm Định & Định Giá Tài Sản Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
18. Trưởng Bộ Phận Tái Thẩm Định & Định Giá Tài Sản Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
19. Trưởng Bộ Phận Tái Thẩm Định & Định Giá Tài Sản Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Giới thiệu việc làm TMS
20. Trưởng Phỏng Thẩm Định Và Đánh Giá Hiệu Quả Dự Án Công ty Cổ Phần Giới thiệu việc làm TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat