Tuyển dụng 7 việc làm tại Tuyên Quang trong tháng 02/2020

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
1. Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh (Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực) Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
 • Địa điểm:
  Tuyên Quang...
 • Thời hạn:
  04/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
2. Chuyên Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
 • Địa điểm:
  Tuyên Quang...
 • Thời hạn:
  04/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
3. Nhân Viên Hành Chính Tổng Hợp Công Ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Tuyên Quang...
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ FORWARD
5. Nhân Viên Kinh Doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ FORWARD
 • Địa điểm:
  Tuyên Quang...
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ FORWARD
6. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ FORWARD
 • Địa điểm:
  Tuyên Quang...
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinacare
7. Trình Dược Viên Otc Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinacare
 • Địa điểm:
  Tuyên Quang...
 • Thời hạn:
  22/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Chat