Tuyển dụng 8 việc làm tại Hòa Bình trong tháng 01/2020

Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax
1. (Hòa Binh) Nhân Viên Tư Vấn/ Kinh Doanh Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 15 triệu VNĐ
Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
2. Kỹ Sư Tự Động Hóa - PLC (Automation Engineer - PLC) Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
3. Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
4. IT Senior Staff Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
5. Nhân Viên Thiết Kế Mẫu Rập/Giác Sơ Đồ Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
6. Quản Lý Bộ Phận Bảo Trì Máy May Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
7. Tổ Trưởng, Quản Lý Chuyền May Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
8. Giám Sát Bếp Ăn Công Nghiệp Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat