Tuyển dụng 84 việc làm Giám Đốc Điều Hành trong tháng 12/2019

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Cầu Giấy] Giám Đốc Điều Hành Khối Ẩm Thực Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  30 - 50 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Hà Nội] Giám Đốc Điều Hành Khối Ẩm Thực F&B Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  30 - 50 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. Chief Operating Officer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  100 - 100 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. Giám Đốc Điều Hành Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [Quận 12] Giám Đốc Điều Hành Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dopaco Group
6. Giám Đốc Điều Hành Chuỗi Spa Công Ty TNHH Dopaco Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty CP Tư vấn BĐS ILAND Việt Nam
7. Giám Đốc Điều Hành - Thu Nhập 30TR/TH Công ty CP Tư vấn BĐS ILAND Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Young BK
8. Giám Đốc Điều Hành Công ty TNHH Young BK
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. Giám Đốc Điều Hành Khối Ẩm Thực Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  40 - 50 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. Giám Đốc Điều Hành Khối Ẩm Thực Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  30 - 60 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. Giám Đốc Điều Hành Khối Ẩm Thực Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  30 - 50 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Kay Spa Việt Nam
12. Giám Đốc Điều Hành Thời Trang Công Ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Kay Spa Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. Giám Đốc Điều Hành F&B Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  30 - 50 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. [Hà Nội] Giám Đốc Điều Hành Khối Ẩm Thực Tiếng Anh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  30 - 50 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. Chief Operating Officer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  30 - 50 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. Giám Đốc Điều Hành Mảng Ô Tô ( Car Business Filed) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  30 - 45 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
17. [Quận 12] Giám Đốc Điều Hành Mảng Ô Tô Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  30 - 50 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
18. Giám Đốc Điều Hành Khối Ẩm Thực Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  30 - 50 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. [Cầu Giấy, HN] Operation Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  30 - 50 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
20. [HCM] Giám Đốc Điều Hành (Chief Operating Officer) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  35 - 46 triệu VNĐ
Chat