Tuyển dụng 25 việc làm Business Analyst trong tháng 01/2020

Công Ty TNHH Med247
1. Business Analyst Intern Công Ty TNHH Med247
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  2 - 5 triệu VNĐ
Công ty TNHH Chin Media
2. Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh (Digital Marketing Business Analyst) Công ty TNHH Chin Media
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
UPS Viet Nam
3. Marketing Analyst UPS Viet Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Giáo Dục Đại Trường Phát
4. Business Analyst Công ty Cổ phần Giáo Dục Đại Trường Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
5. Phân Tích Kinh Doanh (Business Analysis) Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Phần mềm VNPT
6. Phân Tích Nghiệp Vụ (BA) Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  17 - 50 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
7. Chuyên Viên Phân Tích Dự Án (Software BA) Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Hệ Thống Công Nghệ ETC
8. Business Analyst Công Ty Cổ Phần Hệ Thống Công Nghệ ETC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
9. Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần đầu tư Logistics Bắc Kỳ
10. Business Analyst Công ty Cổ phần đầu tư Logistics Bắc Kỳ
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty GoQuo Việt Nam
11. Business Analyst Công ty GoQuo Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  Đến 30 triệu VNĐ
RGF HR Agent Vietnam
12. Business Analyst RGF HR Agent Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  19 - 28 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Magenest
13. Business Analyst Công ty Cổ phần Magenest
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
14. Business Analyst Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
15. Business Analyst Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam - Hồ Chí Minh
16. IT Business Analyst Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam - Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
3FORCOM
17. Software Business Analyst 3FORCOM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần V-Next
18. Nhân Viên Phân Tích Kinh Doanh (Business Analyst) Công ty cổ phần V-Next
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần HHD Group
19. Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh (Business Analyst) Công ty Cổ Phần HHD Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  11 - 27 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Alo360.com
20. Nhân Viên Tư Vấn Triển Khai Phần Mềm (Business Analyst) Công Ty Cổ Phần Alo360.com
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat