Tuyển dụng 34 việc làm tại Bình Định trong tháng 11/2019

 Công ty CP Điện và Chiếu sáng Phú Thắng
1. Nhân Viên Thu Mua Đồng Nguyên Liệu Công ty CP Điện và Chiếu sáng Phú Thắng
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Phát triển Thương hiệu Phan Gia
2. Quản Lý Khu Vui Chơi Công ty cổ phần Phát triển Thương hiệu Phan Gia
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam
3. Trưởng Kinh Doanh Khu Vực (ASM) Tại Bình Định - Ngân Hàng VietinBank Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam
4. Bình Định - Ngân Hàng Vietinbank - Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Phát Triển
5. Nhân viên kinh doanh ( lương 10-15 triệu ) Công ty TNHH Phát Triển
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giáo Dục Đại Trường Phát
6. Đại Diện Kinh Doanh (Sales Representative) Công ty Cổ phần Giáo Dục Đại Trường Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  13/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH SX TM DV May Phước Sơn
7. Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH SX TM DV May Phước Sơn
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH SX TM DV May Phước Sơn
8. Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Công ty TNHH SX TM DV May Phước Sơn
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH SX TM DV May Phước Sơn
9. Kỹ Thuật Triển Khai Công ty TNHH SX TM DV May Phước Sơn
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  13/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH SX TM DV May Phước Sơn
10. Kế Toán Trưởng Công ty TNHH SX TM DV May Phước Sơn
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH SX TM DV May Phước Sơn
11. Sinh Viên Ngành May Công ty TNHH SX TM DV May Phước Sơn
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH SX TM DV May Phước Sơn
12. Thợ May Công ty TNHH SX TM DV May Phước Sơn
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH SX TM DV May Phước Sơn
13. Lao Động Phổ Thông Công ty TNHH SX TM DV May Phước Sơn
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  3 - 5 triệu VNĐ
Công ty TNHH SX TM DV May Phước Sơn
14. Quản Lý Chuyền May Công ty TNHH SX TM DV May Phước Sơn
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH SX TM DV May Phước Sơn
15. Nhân Viên QC Công ty TNHH SX TM DV May Phước Sơn
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công ty TNHH SX TM DV May Phước Sơn
16. Tổ Trưởng QC Công ty TNHH SX TM DV May Phước Sơn
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH SX TM DV May Phước Sơn
17. Bảo Trì Máy May Công ty TNHH SX TM DV May Phước Sơn
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
VPĐD Seldat distribution Inc. tại TPHCM
18. Quản Lý Vận Hành (Operation Manager) VPĐD Seldat distribution Inc. tại TPHCM
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  06/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
19. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
20. Nhân Viên Thiết Kế Sơ Đồ Rập Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat