Tuyển dụng 67 việc làm tại Bình Định trong tháng 07/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 67 việc làm tại Bình Định trong tháng 07/2019
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Pegasus
3. Huấn Luyện Viên Tập Sự Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Pegasus
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  21/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
4. [Miền Trung] - Nhân Viên Kinh Doanh Thực Phẩm Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  01/10/2019
 • Mức lương:
  6 - 13 triệu VNĐ
Công ty CP Phát triển Công nghệ Thương mại và Du lịch
5. Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Bình Định Công ty CP Phát triển Công nghệ Thương mại và Du lịch
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  14/10/2019
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thép VAS Việt Mỹ
6. Nhân Viên Thị Trường Tại Các Tỉnh Công Ty Cổ Phần Thép VAS Việt Mỹ
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  05/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
7. Quản Đốc/ Tổ Trưởng Chuyền May Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
8. Nhân Viên Kế Toán (Accountant ) Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  4 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
9. Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng (Merchandiser) Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  04/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
10. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  02/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
11. Nhân Viên Phụ Kho Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  27/07/2019
 • Mức lương:
  4 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
12. Nhân Viên Bảo Trì Máy May Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  21/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
13. Nhân Viên Thống Kê Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  18/08/2019
 • Mức lương:
  4 - 6 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
14. Nhân Viên Thống Kê Sản Xuất Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  21/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
15. Trưởng Phòng Qa/Qc Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
16. Nhân Viên Kho Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
17. Công Nhân May Có Tay Nghề Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
18. Tổ Trưởng Tổ Cắt Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
19. Tổ Trưởng, Tổ Phó Chuyền May Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
20. Nhân Viên Bảo Trì Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  29/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat