Tuyển dụng 3 việc làm tại Kon Tum trong tháng 02/2020

Công ty Cổ phần Sơn Nishu - Hà Nội
1. Giám Sát Kinh Doanh (Các Tỉnh Miền Trung Tây Nguyên) Công ty Cổ phần Sơn Nishu - Hà Nội
 • Địa điểm:
  Kon Tum...
 • Thời hạn:
  21/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Sơn Nishu - Hà Nội
2. Giám Đốc Vùng Công ty Cổ phần Sơn Nishu - Hà Nội
 • Địa điểm:
  Kon Tum...
 • Thời hạn:
  21/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Chat