Tuyển dụng 7 việc làm tại Sơn La trong tháng 02/2020

Công ty CP Dược phẩm Vipharco
1. Trưởng Nhóm Trình Dược Viên ETC Công ty CP Dược phẩm Vipharco
 • Địa điểm:
  Sơn La...
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 50 triệu VNĐ
Công ty CP Dược phẩm Vipharco
2. [Toàn Quốc] Trình Dược Viên Etc Công ty CP Dược phẩm Vipharco
 • Địa điểm:
  Sơn La...
 • Thời hạn:
  22/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 50 triệu VNĐ
Công ty CP Dược phẩm Vipharco
3. [Toàn Quốc] Trình Dược Viên Etc Công ty CP Dược phẩm Vipharco
 • Địa điểm:
  Sơn La...
 • Thời hạn:
  22/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 50 triệu VNĐ
Công Ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
4. [Sơn La - Điện Biên] Nhân Viên Điều Phối Giao Nhận Công Ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Sơn La...
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty CP Ứng Dụng Nông Nghiệp Công Nghệ Cao
5. Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Công Ty CP Ứng Dụng Nông Nghiệp Công Nghệ Cao
 • Địa điểm:
  Sơn La...
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông
6. Thu Ngân Công ty CP Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông
 • Địa điểm:
  Sơn La...
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Quốc tế Sơn Hà
7. Nhân Viên Kế Toán Công ty Cổ Phần Quốc tế Sơn Hà
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Chat