Tuyển dụng 36 việc làm tại Tây Ninh trong tháng 11/2019

 Công ty CP Điện và Chiếu sáng Phú Thắng
1. Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Điện & Chiếu Sáng Công ty CP Điện và Chiếu sáng Phú Thắng
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa...
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
3. [Toàn quốc] Nhân Viên Bán Hàng Phụ Kho Tại Siêu Thị/ Cửa Hàng Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
4. [Tây Ninh] Nhân Viên Bán Hàng Phụ Kho Tại Siêu Thị/ Cửa Hàng Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
 Công ty CP Điện và Chiếu sáng Phú Thắng
5. Nhân Viên Thu Mua Đồng Nguyên Liệu Công ty CP Điện và Chiếu sáng Phú Thắng
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
6. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp Tại Tây Ninh Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam
8. Tây Ninh - Ngân Hàng Vietinbank - Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dây Cáp Điện Vĩnh Thịnh - Tây Ninh
9. Lao Động Phổ Thông Công ty TNHH Dây Cáp Điện Vĩnh Thịnh - Tây Ninh
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  22/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
CÔng ty Cổ Phần Việt Nam - Mộc Bài
10. Bếp Trưởng CÔng ty Cổ Phần Việt Nam - Mộc Bài
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
CÔng ty Cổ Phần Việt Nam - Mộc Bài
11. Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng CÔng ty Cổ Phần Việt Nam - Mộc Bài
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
12. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
 • Địa điểm:
  Bình Thuận...
 • Thời hạn:
  07/01/2020
 • Mức lương:
  11 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
13. Chuyên Viên Bảo Mật Mạng Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
14. Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Điện Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
15. Trưởng Phòng Tổng Vụ Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
16. Nhân Viên Phụ Kho ( Bốc Xếp ) Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
17. Trợ Lý Chuyên Gia Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
18. Trưởng Phòng Cung Ứng Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  03/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
19. Công Nhân Đứng Máy Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
20. Trưởng Phòng Nhân Sự Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  03/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat