Tuyển dụng 10 việc làm Giám Đốc Vùng trong tháng 02/2020

Công ty cổ phần Phong Liên
1. Quản Lý Vùng Công ty cổ phần Phong Liên
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Sơn Nishu - Hà Nội
2. Giám Đốc Vùng Công ty Cổ phần Sơn Nishu - Hà Nội
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng...
 • Thời hạn:
  21/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần điện máy OKTOOL Việt Nam
3. Quản Lý/Nhân Viên Vùng Kinh Doanh Công ty cổ phần điện máy OKTOOL Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Phong Liên
4. Quản Lý/ Nhân Viên Vùng Kinh Doanh) Công ty cổ phần Phong Liên
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thiết Bị Phòng Tắm Và Nhà Bếp Thiên An
5. Quản Lý Vùng Asm Công Ty TNHH Thiết Bị Phòng Tắm Và Nhà Bếp Thiên An
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH NPM Consultant
6. Giám Đốc Kinh Doanh Vùng Công Ty TNHH NPM Consultant
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 21 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng
7. Giám Đốc Kinh Doanh Vùng (Asm) Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  35 - 40 triệu VNĐ
 Công Ty Cổ Phần CN & TM Systech
8. Trưởng Vùng Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần CN & TM Systech
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  25 - 50 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Quốc tế Sơn Hà
9. Quản Lý Vùng Công ty Cổ Phần Quốc tế Sơn Hà
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH Cao Phong
10. Quản Lý Vùng Công ty TNHH Cao Phong
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat