Tuyển dụng 28 việc làm Phó Giám Đốc trong tháng 01/2020

Công Ty CP Địa ốc Hoàng Quân Mêkông
1. Phó Giám Đốc Xây Dựng Công Ty CP Địa ốc Hoàng Quân Mêkông
 • Địa điểm:
  Vĩnh Long
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Địa ốc Hoàng Quân Mêkông
2. Phó Giám Đốc Tài Chính Công Ty CP Địa ốc Hoàng Quân Mêkông
 • Địa điểm:
  Vĩnh Long
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Dịch vụ Bất Động Sản Tiến Lợi
3. Phó Tổng Phụ Trách Bất Động Sản Công ty Cổ Phần Dịch vụ Bất Động Sản Tiến Lợi
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
4. Phó Giám Đốc Kiến Trúc Và Giải Pháp (Solution Architect) Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
5. Phó Giám Đốc Triển Khai Và Vận Hành Ứng Dụng Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng HSBC Việt Nam
6. Vice President Regulatory Reporting Ngân hàng HSBC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Logistics Nguyễn Phát
7. Trưởng Bộ Phận / Phó Giám Đốc Công ty Cổ Phần Logistics Nguyễn Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương
8. Phó Trưởng Phòng Phát Triển Sản Phẩm Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á
9. Phó Giám Đốc Marketing Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á
10. Phó Giám Đốc Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
11. Phó Giám Đốc Chi Nhánh PT Khách Hàng Cá Nhân Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
 • Địa điểm:
  Ninh Bình...
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long
12. Phó Giám Đốc Phòng Giao Dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long
 • Địa điểm:
  Tiền Giang...
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long
13. Phó Giám Đốc Lưu Động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng & Thương Mại Nhật Hằng
14. Phó Giám Đốc Quản Lý Khu Resort Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng & Thương Mại Nhật Hằng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty CP Ô Tô Trường Hải THACO
15. Phó Giám Đốc Kinh Doanh Công ty CP Ô Tô Trường Hải THACO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC
16. Phó Giám Đốc Nhà Máy Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần ST Toàn Cầu
17. Phó Giám Đốc Nhà Máy Công Ty Cổ Phần ST Toàn Cầu
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần ST Toàn Cầu
18. Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần ST Toàn Cầu
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
19. Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Tùng Lâm
20. Phó Giám Đốc Nhà Máy Công ty TNHH Tùng Lâm
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  25 - 40 triệu VNĐ
Chat