Tuyển dụng 7 việc làm Quản Lý Ngành Hàng trong tháng 01/2020

Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
1. Giám Sát Ngành Hàng - Bơ Sữa & Đông Lạnh Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
2. [Thời Vụ] Nhân Viên Ngành Hàng - Phi Thực Phẩm Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
3. Chuyên Viên Hỗ Trợ Dịch Vụ Khách Hàng Ngành Hàng Không [HN8] Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty CP Mediamart Việt Nam
4. Quản Lý Ngành Hàng Công ty CP Mediamart Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH thời trang VMG
5. Quản Lý Ngành Hàng Thời Trang (Fashion Merchandiser) Công ty TNHH thời trang VMG
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Gianni Việt Nam
6. Nhân Viên Quản Lý Ngành Hàng (Điều Phối Hàng Hóa) Công Ty TNHH Gianni Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty CP Mediamart Việt Nam
7. Thư Ký Ngành Hàng Công ty CP Mediamart Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Chat