TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tuyển dụng 22 việc làm data scientist trong tháng 04/2019

  1. JobsGO
  2. Việc làm
  3. Tuyển dụng 22 việc làm data scientist trong tháng 04/2019
Công ty TNHH PIXTA VIETNAM
1. Kỹ Sư Dữ Liệu(Data Scientist) - PIXTA

Design and implement state-of-the-art Deep Learning models (Resnet, Faster RCNN, etc.) for Computer Vision and Search Optimization using User Behaviors data. Understand & analyze data sources Collabor ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Vitalify Á Châu
2. Kỹ Sư AI (AI Engineer) - Vitalify Asia

● Developing solutions/company products in Machine Learning field.● Working with R&D team (you can work directly with Japanese AI specialist).● Discussing/suggesting to PM/Clients about requirements/s ... - [xem chi tiết]

Công ty Dữ liệu VNPT
3. Kỹ Sư Ai (Ai Engineer ) - Vnptdata

Quy hoạch, xây dựng và phát triển hệ thống IDG, hệ thống backend xử lý dữ liệu lớn, các dịch vụ khai phá dữ liệu lớn (big data) gồm các công việc: Đọc hiểu các tài liệu thiết kế tổng quan và thiết kế ... - [xem chi tiết]

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông (ELCOM)
4. Nhân Viên Phát Triển AI (AI Developer) - ELCOM CORP

Nghiên cứu, phát triển các ứng dụng AI - [xem chi tiết]

Công Ty Cổ Phần NTQ Solution
5. Kỹ Sư AI (AI Engineer) - NTQ

1, Hệ thống kiểm duyệt ảnh/video do người dùng upload trên 1 mạng xã hội2, Ứng dụng đọc nội dung hóa đơn dành cho người khiếm thị3, Hệ thống tự động kiểm tra lỗi ở các bảng số liệu trong báo cáo tài c ... - [xem chi tiết]

Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Nguồn Nhân Lực Nhân Sư
6. Nhân Viên Phân Tích Số Liệu - Công Ty Nhân Sư

Tiếp nhận, xử lý, tổng hợp và phân tích dữ liệu Tập hợp dữ liệu sử dụng trong việc hoạch địch và phân tích số liệu Xây dựng các chỉ số nhằm đánh giá mối tương quan giữa các dữ liệu đầu vào và ch ... - [xem chi tiết]

Liên Hiệp HTX Thương Mại TP. Hồ Chí Minh (Sài Gòn Co.Op)
7. Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu - Saigon Co-op

Khai thác dữ liệu và cung cấp số liệu kinh doanh cho các phòng ban, đơn vịXử lý và cung cấp dữ liệu đến nhà cung cấp cũng như tiếp nhận ý kiến phản hồi từ nhà cung cấp.Thực hiện các báo cáo số l ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Epinion Việt Nam
8. Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) - Epinion

 Interact with colleagues in Europe to get project requirements Process and analyze data using various data processing and analysis tool such as Excel, SPSS, Python, etc. Use data visualization an ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH DKSH Việt Nam
9. Nhân Viên Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) - DKSH

Design, construct, install, test, maintain highly scalable data management systemPerform analyzing and evaluating the quality, productivity for all contract based on generated reports.Regularly conduc ... - [xem chi tiết]

Tổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica
10. Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) - TOPICA

Vận hành:Tham gia vào việc kiểm soát hiệu quả hoạt động nguồn lực của 5 sản phẩm tại 6 quốc gia (USA, Singapore, Philippines, Indonesia, Thailand, Vietnam)Xây dựng phát triển công cụ và mô hình đo ... - [xem chi tiết]

Chat