Tuyển dụng 7 việc làm Nhân Viên Kinh Doanh Tour Du Lịch trong tháng 11/2019

Tập đoàn Khách Sạn A25
1. Nhân Viên Kinh Doanh Bán Tour, Phòng Khách Sạn Tập đoàn Khách Sạn A25
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/11/2019
 • Mức lương:
  4 - 30 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần ĐT- TM – DV Du lịch Đất Việt
2. Nhân Viên Kinh Doanh Tour Nội Địa Khách Đoàn Công ty Cổ phần ĐT- TM – DV Du lịch Đất Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần ĐT- TM – DV Du lịch Đất Việt
3. Nhân Viên Kinh Doanh Tour Outbound Khách Đoàn Công ty Cổ phần ĐT- TM – DV Du lịch Đất Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/11/2019
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thương mại & Du lịch Tầm Nhìn Việt
4. Nhân Viên Kinh Doanh Tour Du Lịch Inbound Công ty Cổ phần Thương mại & Du lịch Tầm Nhìn Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công Ty CP Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế An Bình
5. Nhân Viên Sales Tour Du Lịch Công Ty CP Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế An Bình
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Vietnam Booking
6. Nhân Viên Kinh Doanh Tour Khách Đoàn Công ty Cổ phần Vietnam Booking
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Vietnam Booking
7. Nhân Viên Kinh Doanh Tour Khách Lẻ Công ty Cổ phần Vietnam Booking
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 20 triệu VNĐ
Chat