Tuyển dụng 4 việc làm tại Quảng Trị trong tháng 02/2020

Công ty Cổ phần Sơn Nishu - Hà Nội
1. Giám Sát Kinh Doanh (Các Tỉnh Miền Trung Tây Nguyên) Công ty Cổ phần Sơn Nishu - Hà Nội
 • Địa điểm:
  Quảng Trị...
 • Thời hạn:
  21/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Sơn Nishu - Hà Nội
2. Giám Đốc Vùng Công ty Cổ phần Sơn Nishu - Hà Nội
 • Địa điểm:
  Quảng Trị...
 • Thời hạn:
  21/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thời trang Odessa
3. Nhân Viên Bán Hàng Thời Trang Công ty TNHH Thời trang Odessa
 • Địa điểm:
  Quảng Trị...
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company (SCI E&C)
4. Nhân Viên An Toàn (HSE) Dự Án Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company (SCI E&C)
 • Địa điểm:
  Quảng Trị...
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Chat