Tuyển dụng 11 việc làm tại Trà Vinh trong tháng 01/2020

Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
1. Kỹ Sư Nông Nghiệp Hữu Cơ Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
 • Địa điểm:
  Trà Vinh
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Dược Phẩm Ích Nhân
2. Giám Sát Bán Hàng Công ty TNHH Dược Phẩm Ích Nhân
 • Địa điểm:
  Trà Vinh...
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
3. Thợ Bánh Mì Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
 • Địa điểm:
  Trà Vinh
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
4. Trưởng Quầy Thịt Cá Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
 • Địa điểm:
  Trà Vinh
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
5. Nhân Viên Bán Hàng Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
 • Địa điểm:
  Trà Vinh
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
6. Nhân Viên Bếp Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
 • Địa điểm:
  Trà Vinh
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
7. Nhân Viên Pha Chế Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
 • Địa điểm:
  Trà Vinh
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Điện Mặt Trời Trung Nam Trà Vinh
8. Kỹ Sư Nông Nghiệp Hữu Cơ - Nuôi Trồng Thủy Sản Công ty Cổ phần Điện Mặt Trời Trung Nam Trà Vinh
 • Địa điểm:
  Trà Vinh
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
9. Trưởng Nhóm Phụ Trách An Ninh Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
 • Địa điểm:
  Trà Vinh
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
10. Thợ Nghề Chế Biến Thịt Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
 • Địa điểm:
  Trà Vinh
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
11. Nhân Viên An Ninh Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
 • Địa điểm:
  Trà Vinh
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat