TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 4813 việc làm tại Hồ Chí Minh

Công ty TNHH DV – TM HÂN HÂN
71 . Kế Toán Kho - Thủ Kho Nam - Sea Collection

Quản lý toàn bộ hàng hóa, tài sản của công ty được để trong kho Thực hiện việc xuất nhập hàng theo quy trình, quy định của công ty, cụ thể : + Nhập kho các vật tư, nguyên vật liệu sản xuất về lĩnh vực thời trang - [xem chi tiết]

Công ty TNHH DV – TM HÂN HÂN
72 . Kế Toán - Sea Collection

+ Quản lý hóa đơn, chứng từ theo yêu cầu + Làm HĐ BHXH, BHYT + Lập bảng kê - [xem chi tiết]

Trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý
73 . Giáo Viên Môn Toán - Trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý

Giảng dạy môn học theo chuyên môn đã được đào tạo Làm công tác chủ nhiệm (Nếu được phân công) Tham gia các hoạt động giáo dục học sinh theo định hướng của nhà trường - [xem chi tiết]

Trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý
74 . Giáo Viên Môn Tin Học - Trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý

Giảng dạy môn học theo chuyên môn đã được đào tạo Làm công tác chủ nhiệm (Nếu được phân công) Tham gia các hoạt động giáo dục học sinh theo định hướng của nhà trường - [xem chi tiết]

Trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý
75 . Giáo Viên Môn Địa - Trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý

Giảng dạy môn học theo chuyên môn đã được đào tạo Làm công tác chủ nhiệm (Nếu được phân công) Tham gia các hoạt động giáo dục học sinh theo định hướng của nhà trường - [xem chi tiết]

Trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý
76 . Giáo Viên Môn Văn - Trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý

Giảng dạy môn học theo chuyên môn đã được đào tạo Làm công tác chủ nhiệm (Nếu được phân công) Tham gia các hoạt động giáo dục học sinh theo định hướng của nhà trường - [xem chi tiết]

Trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý
77 . Giáo Viên Môn Lý - Trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý

Giảng dạy môn học theo chuyên môn đã được đào tạo Làm công tác chủ nhiệm (Nếu được phân công) Tham gia các hoạt động giáo dục học sinh theo định hướng của nhà trường - [xem chi tiết]

Trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý
78 . Chuyên Viên Cntt Phần Mềm - Trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý

1. Góp ý tài liệu yêu cầu người sử dụng (URD), thẩm định URD, góp ý tài liệu kỹ thuật, đánh giá quá trình phát triển phần mềm để đưa vào triểu khai sử dụng. 2. Giám sát, quản lý tiến độ thực hiện, định kỳ/đột xuất lập báo cáo giám sát, đánh giá, kết quả xử lý các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị v.v... đối ... - [xem chi tiết]

Trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý
79 . Thư Ký Bộ Phận Cơ Sở Vật Chất - Trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý

* Tổng hợp hồ sơ và báo cáo cho Trưởng bộ phận cơ sở vật chất. * Viết biên bản các cuộc họp, hội nghị. * Phiên dịch các văn kiện liên quan trong bộ phận. - [xem chi tiết]

Trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý
80 . Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Họa - Trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý

* Thiết kế các ấn phẩm của nhà trường. * Chụp hình và xử lý hình ảnh * Phối hợp xây dựng và quản lý hình ảnh, tư liệu về nhà trường - [xem chi tiết]

Việc làm theo ngành nghề