Tìm việc Thiết Kế Game toàn thời gian trong tháng 04/2020 (15 việc làm)

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Cầu Giấy, Hà Nội] 2D Game Artist Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/05/2020
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Hà Nội] 2D Game Artist Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Quận 1] Senior Mobile Game Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/05/2020
 • Mức lương:
  42 - 50 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [Quận 3] Senior Mobile Game Engineer (Cocos 2D - X C/C++) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  25 - 51 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [Quận 1, HCM] Senior Mobile Game Engineer - Cocos 2D - X C/C++ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/05/2020
 • Mức lương:
  20 - 45 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. Nhân Viên Kịch Bản Game Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/06/2020
 • Mức lương:
  15 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [Hà Nội] Lập Trình Game Javascript Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. [Hà Nội] 2D Game Artist Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. [Bình Thạnh] - 3D Graphic Leader Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  30 - 39 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
10. [Thái Nguyên] Nhân Viên Telesale Viettel Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Thái Nguyên
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. [Hà Nội] 2D Game Artist Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/04/2020
 • Mức lương:
  16 - 18 triệu VNĐ
Công ty cổ phần VGP
12. Nhân Viên Thiết Kế Game (Game Designer) Công ty cổ phần VGP
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 17 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
13. [Thái Nguyên] Nhân Viên Happycall Viettel Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Thái Nguyên
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
14. [Thái Nguyên] Nhân Viên Telesale Viettel Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Thái Nguyên
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
15. [Thái Nguyên] Nhân Viên Telesale Viettel Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Thái Nguyên
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Chat