Tuyển dụng 22 việc làm 3D Animator trong tháng 01/2020

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. 3D Modeling Artist Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  17 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Bình Thạnh] 3D Graphic Leader Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  30 - 32 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc A Cộng
3. Kiến Trúc Sư - Diễn Họa 3D Nội Thất & Kiến Trúc Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc A Cộng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  Từ 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Lộc Phúc
4. Nhân Viên Thiết Kế Nữ Trang 3D (CAD) Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Lộc Phúc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
5. Chuyên Viên Thiết Kế Trang Sức 2D/3D Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
6. Họa Viên 3D Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld
7. Họa Viên 3D Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Hương Liệu & Du Lịch Mỹ Linh
8. Chuyên Viên Thiết Kế 3D Công ty CP Hương Liệu & Du Lịch Mỹ Linh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Tổ Ấm Xinh
9. Nhân Viên Thiết Kế 3D Công ty Tổ Ấm Xinh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo MC
10. Graphic Designer 2D, 3D Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo MC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
11. Thiết Kế 3D (3D Designer (Motion Design)) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  17 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
12. Thiết Kế 3D (3D Designer (Background Design)) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  17 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH Onplaza Việt Pháp
13. Nhân Viên Thiết Kế 3D Công ty TNHH Onplaza Việt Pháp
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
RGF HR Agent Vietnam
14. Thiết Kế 3D (3D Designer) RGF HR Agent Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  18 - 22 triệu VNĐ
Công ty TNHH Đầu tư VTCO
15. Họa Viên 3D Công ty TNHH Đầu tư VTCO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  18 - 22 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH TENSILE MEMBRANE STRUCTURE VIỆT NAM
16. Nhân Viên Vẽ Thiết Kế Autocad 2D/ 3D CÔNG TY TNHH TENSILE MEMBRANE STRUCTURE VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  03/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cp Quà Vàng Cao Cấp Việt Nam
17. Nhân Viên Thiết Kế Trang Sức 3D Công Ty Cp Quà Vàng Cao Cấp Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Yujin Vina Kreves Co. Ltd
18. Nhân Viên Phòng R&D (3D Designer) Yujin Vina Kreves Co. Ltd
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Phát Triển Sản Phẩm Sáng Tạo Việt
19. Nhân Viên Thiết Kế Trang Sức 2D/3D Công Ty CP Phát Triển Sản Phẩm Sáng Tạo Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat