Tuyển dụng 75 việc làm Nhân Viên Thiết Kế 2D trong tháng 04/2020

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Lộc Phúc
1. Nhân Viên Thiết Kế Trang Sức 2D/ 3D Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Lộc Phúc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội
2. Thiết Kế Đồ Họa 3D Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/05/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sài Gòn CPA
3. Nhân Viên Thiết Kế Công Ty TNHH Sài Gòn CPA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [Cầu Giấy] - 2D Game Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/05/2020
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công TY TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Thành An
5. Kỹ Sư Kết Cấu Công TY TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Thành An
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Golden Fortune (Việt Nam)
6. Nhân Viên Thiết Kế 2D-3D Công Ty TNHH Golden Fortune (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [Hà Nội] 2D Game Artist Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
NTTC Group
8. [HCM] Nhân Viên Thiết Kế NTTC Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 9 triệu VNĐ
 Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội
9. Thiết Kế Đồ Họa 2D Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. [Quận 1] Nhân Viên Thiết Kế Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. [Quận 1] Senior Designer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/05/2020
 • Mức lương:
  20 - 23 triệu VNĐ
Công Ty TNHH R.P (Redpoint)
12. Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa 2D Công Ty TNHH R.P (Redpoint)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
13. Chuyên Viên Thiết Kế Trang Sức 2D/3D Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
SCI Group
14. [Hà Nội] Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa 2D SCI Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Sói Biển Trung Thực
15. Nhân Viên Thiết Kế Công ty Cổ Phần Sói Biển Trung Thực
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
SCI Group
16. Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa 3D Mảng Y Tế SCI Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Prime Group
17. Chuyên Viên Thiết Kế Graphic/ Thiết Kế Gạch Công ty Cổ Phần Prime Group
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  31/05/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Toàn Thắng
18. Chuyên Viên Thiết Kế 3D Công ty Cổ phần Toàn Thắng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng An Phát
19. Nhân Viên Thiết Kế Công ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng An Phát
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH My Second Home (Miền Trung)
20. Nhân Viên Thiết Kế Công Ty TNHH My Second Home (Miền Trung)
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng...
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Chat