Tuyển dụng 21 việc làm Nhân Viên Thủ Tục trong tháng 12/2019

Công ty Cổ phần Giang Nam Logistics
1. Nhân Viên Thủ Tục Hải Quan Công ty Cổ phần Giang Nam Logistics
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Nhân Viên Thủ Tục Hải Quan Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. Nhân Viên Phụ Trách Giấy Tờ Phòng Khuôn Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [Long Thành] Nhân Viên Thủ Tục Hải Quan Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. Nhân Viên Thủ Tục Hải Quan Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. Nhân Viên Thủ Tục Hải Quan Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [Long Thành] Nhân Viên Thủ Tục Hải Quan Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. Nhân Viên Thủ Tục Hải Quan Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. Nhân Viên Thủ Tục Hải Quan Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  11 - 12 triệu VNĐ
Công Ty CP Dược Phẩm Pharmacity
10. Quản Lý Thủ Tục Và Quy Trình Chính Sách (Policy Process And Procedure Manager) Công Ty CP Dược Phẩm Pharmacity
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 100 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Novaland
11. Chuyên Viên Thủ Tục Pháp Lý Doanh Nghiệp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Novaland
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
12. Nhân Viên Thủ Tục Hải Quan Kho CFS - ICD Sóng Thần Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
13. Nhân Viên Hiện Trường Thủ Tục Hải Quan Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  24/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH Giao Nhận Vận Chuyển Đại Bàng Xanh
14. Nhân Viên Giao Nhận Hiện Trường CÔNG TY TNHH Giao Nhận Vận Chuyển Đại Bàng Xanh
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 14 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Phúc Đồng
15. Nhân Viên Thủ Tục Khách Hàng Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Phúc Đồng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Vận tải KAS Hà Nội
16. Nhân Viên Làm Thủ Tục Hải Quan Công ty TNHH Vận tải KAS Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn BRG
17. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Và Thủ Tục Tập đoàn BRG
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
VinPro
18. Thực Tập Sinh Thủ Tục Nhân Sự VinPro
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/01/2020
 • Mức lương:
  1 - 3 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
19. Nhân Viên Giao Nhận Hiện Trường (Thủ Tục Hải Quan) Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH S.F.EXPRESS
20. Giám Sát Thủ Tục Hải Quan (Customs Affairs Supervisor) CÔNG TY TNHH S.F.EXPRESS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat