Tuyển dụng 3 việc làm Nhân Viên Thủ Tục trong tháng 02/2020

Pantos Logistic Việt Nam
1. Trưởng Nhóm Thủ Tục Hải Quan (Custom Clearance Leader) Pantos Logistic Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  03/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Hanaro TNS Việt Nam
2. Nhân Viên Thủ Tục Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH Hanaro TNS Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat