Tuyển dụng 40 việc làm Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng trong tháng 12/2019

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Vietint
1. Nhân Viên Xử Lý Hồ Sơ Du Học Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Vietint
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Phương Vy Coffee
2. Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng Phương Vy Coffee
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. Nhân Viên Điều Phối Đơn Hàng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
4. Nhân Viên Gom Đơn Hàng (Soạn Đơn Hàng) Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  4 - 6 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Ferosh
5. Nhân viên xử lý đơn hàng Công ty Cổ phần Ferosh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 4 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
6. [Đà Nẵng] Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng/Xử Lý Đơn Hàng Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
7. [Cần Thơ] Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng/Xử Lý Đơn Hàng Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Nhanh Nhanh
8. Nhân Viên Đơn Hàng Công ty TNHH MTV Nhanh Nhanh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. Nhân Viên Điều Phối Đơn Hàng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. Nhân Viên Điều Phối Đơn Hàng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Eross Việt Nam
11. Nhân Viên Ghi Đơn Hàng Cho Đại Lý Của Công Ty Công Ty TNHH Eross Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thực phẩm Minh Thoa
12. Cộng Tác Viên - Nhân Viên Kiểm Soát Đơn Hàng Công ty TNHH Thực phẩm Minh Thoa
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  3 - 5 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. Nhân Viên Điều Phối Đơn Hàng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. Nhân Viên Điều Phối Đơn Hàng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. Nhân Viên Điều Phối Đơn Hàng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  11 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thiết Bị Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nam
16. Nhân Viên Xử Lý Hợp Đồng (Order Processing) Công Ty TNHH Thiết Bị Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Công Nghệ Phú Quang
17. Nhân Viên Kinh Doanh Chốt Đơn Hàng Công ty TNHH Công Nghệ Phú Quang
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 25 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood
18. Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH TMDV Trường Hùng Phát
19. Nhân Viên Soạn Hàng Thời Trang Công ty TNHH TMDV Trường Hùng Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
160 STORE
20. Nhân Viên Chốt Đơn Hàng Online 160 STORE
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat