Tuyển dụng 53 việc làm Trưởng Phòng Chứng Từ trong tháng 11/2019

Công Ty TNHH Vận Tải Phương Bắc
1. Nhân Viên Chứng Từ Công Ty TNHH Vận Tải Phương Bắc
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  4 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Dương Minh
2. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Dương Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công Ty CP Giao Nhận Và Vận Chuyển Indo Trần
3. Nhân Viên Chứng Từ Thanh Toán Công Ty CP Giao Nhận Và Vận Chuyển Indo Trần
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dệt Đông Quang
4. Nhân Viên Chứng Từ Công ty Cổ phần Dệt Đông Quang
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH QUESTEK Việt Nam
5. Nhân Viên Kiểm Tra Chứng Từ / Nhân Viên Kho Công ty TNHH QUESTEK Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
6. NHÂN VIÊN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ- CHỨNG TỪ Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Ngân Hàng TMCP An Bình (ABBANK)
7. [Hoàng Quốc Việt - Hà Nội] Nhân Viên/Chuyên Viên Pháp Lý Chứng Từ Ngân Hàng TMCP An Bình (ABBANK)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
8. Trưởng Nhóm Chứng Từ Và Dịch Vụ Khách Hàng Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam
9. Trưởng Nhóm Cấp Phép Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công ty TNHH Quốc Tế Doctor Care Việt Nam
10. Nhân Viên Quản Lý Chứng Từ Công ty TNHH Quốc Tế Doctor Care Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải Á Âu
11. Nhân viên chứng từ XNK Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải Á Âu
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
12. Nhân Viên Chứng Từ Thanh Toán Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Bảo Hưng
13. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công Ty TNHH Bảo Hưng
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát
14. Nhân Viên Chứng Từ Phòng Xuất Khẩu Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
15. Nhân Viên Chứng Từ Thanh Toán (Team Leader) Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Côngty TNHH ACE Cargor Express
16. Nhân Viên Chứng Từ Côngty TNHH ACE Cargor Express
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
17. Nhân Viên Chứng Từ Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
18. Nhân Viên Chứng Từ Hải Quan Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
19. Thực Tập Sinh Chứng Từ Giao Nhận Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
20. Nhân Viên Chứng Từ (CS Data) Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat