Tuyển dụng 10 việc làm Quản Lý Thu Mua tại Bình Dương trong tháng 01/2020

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim
1. Nhân Viên Thu Mua Xuất - Nhập Khẩu Công ty Cổ phần Thép Nam Kim
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
 Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam
2. Quản Lý Bộ Phận Mua Hàng (Purchasing Section Manager) Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
3. Trưởng Nhóm Thu Mua (Purchasing Leader) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 17 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Shun Deng Technology
4. Nhân Viên Thu Mua Công Ty TNHH Shun Deng Technology
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sản Xuất Great Lotus Việt Nam
5. Nhân Viên Thu Mua Công Ty TNHH Sản Xuất Great Lotus Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sản Xuất Great Lotus Việt Nam
6. Nhân Viên Mua Hàng Công Ty TNHH Sản Xuất Great Lotus Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH O'leer Việt Nam
7. Trợ Lý Thu Mua (Purchase Assistant) Công Ty TNHH O'leer Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam
8. Nhân Viên Thu Mua (Purchasing Officer) Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Yao - I Việt Nam
9. Nhân Viên Mua Hàng Công Ty TNHH Yao - I Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH TRIUMPH International Việt Nam
10. Nhân Viên Mua Hàng Công ty TNHH TRIUMPH International Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat