Tuyển dụng 8 việc làm Trưởng Phòng Thu Mua tại Bình Dương trong tháng 02/2020

Công ty TNHH SX Hóa Chất TM DV Gia Định
1. Nhân Viên Thu Mua Điều Phối Hàng Hóa Công ty TNHH SX Hóa Chất TM DV Gia Định
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  04/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH CEI International Investment
2. Trưởng Phòng Thu Mua (Purchasing Head ) Công ty TNHH CEI International Investment
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam
3. Quản Lý Bộ Phận Mua Hàng (Purchasing Section Manager) Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Selim Electronics
4. Nhân Viên Thu Mua Công ty TNHH Selim Electronics
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  03/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Năng Lượng Trí Việt
5. [Bình Dương] Nhân Viên Mua Hàng Công Ty TNHH Năng Lượng Trí Việt
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
6. Nhân Viên Mua Hàng - Nhập Khẩu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sản Xuất Great Lotus Việt Nam
7. Nhân Viên Thu Mua Công Ty TNHH Sản Xuất Great Lotus Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sản Xuất Great Lotus Việt Nam
8. Nhân Viên Mua Hàng Công Ty TNHH Sản Xuất Great Lotus Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat